پذیرفته شدگان کنکور 99 برای ثبت نام چه مدارکی لازم دارند؟

0 635

کنکور 99 با همه سختی ها و مشکلات برگزار شد و بالاخره نتایج آن نیز اعلام گردید. هر دسته داوطلبان کنکور با توجه به شرایط خاص خود برای ثبت نام به مدارک خاصی نیاز دارند.

مدارک ثبت نام برای داوطلبان نظام جدید و نظام قدیم متفاوت است و همچنین متقاضیان استفاده از سهمیه های مختلف باید اسناد و مدارک خود برای استفاده از سهمیه را به دانشگاه ارائه نمایند.

تهیه بعضی از این مدارک نیازمند طی کردن مراحل اداری و زمان بر است. لذا داوطلبان باید قبل از شروع ثبت نام دانشگاه ها مدارک خود را جمع آوری نمایند تا در هنگام ثبت نام با مشکل مواجه نشوند.

ثبت نام پذیرفته شدگان کنکور 99

به گزارش باران مشاوره و به نقل از خبرنگاران جوان، نتایج نهایی کنکور سراسری سال 99 اعلام شده است.

پذیرفته شدگان می توانند برای اطلاع از نحوه، تاریخ و مدارک لازم ثبت نام از تاریخ ۱۴ آبان ۹۹ به درگاه اطلاع رسانی دانشگاه یا موسسه آموزش عالی محل قبولی خود مراجعه کنند.

در صورتی که پذیرفته شدگان در وقت مقرر برای ثبت نام اقدام نکنند، برای آن ها انصراف قطعی از تحصیل در نظر گرفته می شود.

گروه های مختلف از جمله داوطلبان نظام قدیم، داوطلبان نظام جدید، دانشجویان اخراجی، دارندگان مدرک کاردانی و… برای ثبت نام و مراجعه به موسسه محل قبولی باید مدارکی همراه داشته باشند.

برای عضویت در تلگرام (کنکور) کلیک کنید
آخرین اخبار کنکور سراسری و آزاد

نظام قدیم

برای داوطلبان نظام قدیم آموزش متوسطه داشتن اصل یا گواهی مدرک تحصیلی دوره چهار ساله یا دوره شش ساله دبیرستان یا هنرستان با مهر و امضای مدیر دبیرستان یا هنرستان با درج نوع دیپلم، بخش و شهرستان محل اخذ دیپلم لازم است.

 • بخش و شهرستان محل اخذ دیپلم، سال ماقبل و دو سال ماقبل دیپلم باید با سه سال تحصیل مندرج در فایل ارسالی یکسان باشد.
 • تاریخ اخذ دیپلم در هر یک از رشته های تحصیلی نیمسال اول باید حداکثر تا پایان ۹۹/۰۶/۳۱ و برای رشته های تحصیلی پذیرش برای نیمسال دوم باید حداکثر تا تاریخ ۹۹/۱۱/۳۰ باشد. در صورتی که این امر ممکن نباشد، قبولی فرد باطل خواهد شد.
 • گواهی تحصیلی سال ما قبل و ۲ سال ما قبل دیپلم با درج بخش و شهرستان محل تحصیل با مهر و امضای مدیر دبیرستان یا هنرستان با درج بخش و شهرستان سال ما قبل و ۲ سال قبل از دیپلم لازم است.

سالی واحدی یا ترمی واحدی

برای نظام آموزشی سالی واحدی یا ترمی واحدی اصل مدرک یا گواهی پایان دوره پیش دانشگاهی با مهر و امضای مدیر مرکز پیش دانشگاهی با درج رشته تحصیلی، بخش و شهرستان محل اخذ مدرک پیش دانشگاهی لازم است.

 • تاریخ اخذ دوره پیش دانشگاهی در هر یک از رشته های تحصیلی نیمسال اول باید حداکثر تا پایان ۹۹/۰۶/۳۱ و برای رشته های تحصیلی پذیرش برای نیمسال دوم باید حداکثر تا تاریخ ۹۹/۱۱/۳۰ باشد. در صورتی که این امر ممکن نباشد، قبولی فرد باطل خواهد شد.
 • بخش و شهرستان محل اخذ مدرک دوره پیش دانشگاهی، اخذ دیپلم و سال ماقبل از دیپلم باید باسه سال تحصیل مندرج در تقاضانامه ثبت نامی یکسان باشد.
 • اصل مدرک یا گواهی دیپلم متوسطه نظام آموزشی ترمی واحدی / سالی واحدی با مهر و امضای مدیر دبیرستان یا هنرستان با درج بخش و شهرستان محل اخذ مدرک لازم است.
 • اصل مدرک یا گواهی سال ما قبل دیپلم با مهر و امضای مدیر دبیرستان یا هنرستان با درج بخش و شهرستان محل اخذ مدرک لازم است.
 • اصل کارنامه تحصیلی دیپلم متوسطه نظام نظام آموزشی ترمی واحدی / سالی واحدی (ریاضی فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی) در هر یک از سال های ۱۳۸۴ به بعد با امضاء و مهر دبیرستان یا سازمان آموزش و پرورش لازم است. نمرات دروس مؤثر در کارنامه با نمرات مندرج در اطلاعات دریافتی از پرتال سازمان به طور دقیق بررسی می شود.
 • عنوان دیپلم و پیش دانشگاهی ارائه شده باید با عنوان دیپلم و پیش دانشگاهی مندرج در تقاضانامه ثبت نامی یکسان باشد.
 • اصل کارنامه تحصیلی دوره پیش دانشگاهی (ریاضی فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی، علوم و معارف اسلامی و هنر) از سال ۱۳۹۱ با امضاء و مهر دبیرستان یا سازمان آموزش و پرورش لازم است.

نظام آموزشی جدید (۳-۳-۶)

برای داوطلبان  نظام آموزشی جدید (۳-۳-۶)، اصل مدرک یا گواهی موقت پایان تحصیلات دوره دوم متوسطه با مُهر و امضای مدیر دبیرستان با درج بخش و شهرستان محل اخذ مدرک لازم است.

 • تاریخ اخذ مدرک تحصیلی پایه دوازدهم در هر یک از رشته های تحصیلی برای نیمسال اول باید حداکثر تا پایان ۹۹/۰۶/۳۱ و برای رشته های تحصیلی پذیرش در نیمسال دوم باید حداکثر تا تاریخ ۹۹/۱۱/۳۰ باشد. در صورتی که این امر ممکن نباشد، قبولی فرد باطل خواهد شد.
 • بخش و شهرستان محل اخذ مدرک تحصیلی پایه های دهم تا دوازدهم، باید با سه سال تحصیل مندرج در تقاضانامه ثبت نامی یکسان باشد.
 • فرم ۶۰۲ (گزارش کلی سوابق تحصیلی پایه های دهم تا دوازدهم) از دبیرستان محل تحصیل با مهر و امضای مدیر یا معاون اجرایی دبیرستان قابل دریافت است.
 • اصل کارنامه تحصیلی سه سال آخر دبیرستان (پایه دهم تا دوازدهم) با امضاء و مهر دبیرستان یا ادارت آموزش و پرورش لازم است.

کنکور نظام قدیم و نظام جدید | باران مشاوره

دانشجویان

برای دانشجویان اخراجی آموزشی یا انصرافی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی اصل فرم انصراف از تحصیل دانشجویان اخراجی آموزشی یا دانشجوی انصرافی دوره روزانه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی حداکثر تا تاریخ ۹۹/۰۲/۳۱ لازم است.

آن ها باید فرم انصراف از تحصیل و گواهی تسویه حساب کامل تایید شده دانشگاه و اداره کل امور دانشجویان داخل را ارائه کنند. (فرم شماره ۲ – ص ۷۰ دفترچه شماره ۱)

کارمندان

لازم است کارمندان دولت اصل حکم مرخصی سالانه یا موافقت رسمی و بدون قید و شرط ارائه دهند.

گواهی اشتغال، تصویر حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی، پیمانی، شاغلین و بازنشستگان وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر موسسات آموزشی تابعه وزارتخانه های مذکور لازم است.

کارکنان رسمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی وابسته پذیرفته شده در رشته های تحصیلی نوبت دوم (شبانه)، باید اصل حکم استخدامی و یا گواهی رسمی مشمول سازمان اداری و استخدامی کشور را ارائه دهند.

کارکنان دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی پذیرفته شده در رشته های تحصیلی نوبت دوم (شبانه) باید اصل گواهی مبنی بر داشتن شرایط بومی و همچنین داشتن حداقل ۳ سال سابقه یکی از انواع استخدام در استان محل قبولی را ارائه دهند.

دارندگان مدرک حوزوی

برای دارندگان مدرک حوزی ارائه موافقت نامه رسمی و بدون قید و شرط مدیریت حوزه های علمیه یا مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان یا اصفهان بر اساس مصوبه جلسه ۳۶۸ مورخ ۷۴/۱۱/۰۳ شورای انقلاب فرهنگی لازم است.

دارندگان مدرک حوزوه علمیه فقط در صورت دارا بودن مدرک دیپلم یا پیش دانشگاهی می توانند در دوره کارشناسی پیوسته ادامه تحصیل دهند.

سرباز طلبه

داوطلبان دارای سهمیه مناطق محروم

سهمیه مناطق محروم کدرشته های مندرج در دفترچه های انتخاب رشته تحصیلی:

علوم ریاضی و فنی (صفحات ۸۴ تا ۸۶)

علوم تجربی (صفحات ۱۲۱ و ۱۲۲)

علوم انسانی (صفحات ۶۶ و ۶۷)

هنر (صفحه ۴۸)

زبان های خارجی (صفحه ۶۳)

پذیرفته شده می بایست حسب مورد و با توجه به کد قبولی بومی یکی از استان های: ایلام، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، سیستان و بلوچستان، کردستان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، لرستان و هرمزگان مطابق ضوابط مندرج در صفحات ۲۱ دفترچه راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی (شماره ۲) باشد.

سهمیه متقاضیان مناطق درگیر بلایای طبیعی و سایر مصوبات استان های آذربایجان شرقی و غربی، خراسان شمالی، خوزستان، سمنان، سیستان و بلوچستان، کرمانشاه، گلستان و لرستان کدرشته های مندرج در دفترچه های انتخاب رشته تحصیلی:

علوم ریاضی و فنی (صفحات ۸۷ تا ۹۱)

علوم تجربی (صفحات ۱۲۳ تا ۱۲۶)

علوم انسانی (صفحات ۶۷ تا ۶۹)

هنر (صفحه ۴۹)

زبان های خارجی (صفحه ۶۳)

[ultimate_fancytext strings_textspeed=”35″ strings_backspeed=”0″ fancytext_strings=”چنانچه در این زمینه سوالی داشتید می توانید از طریق گروه مشاوران باران پاسخ سوال خود را بیابید.” ex_class=”fancyText_Tahsili”]

شرایط استفاده از سهمیه مناطق محروم یا درگیر بلایای طبیعی

 • بومی یکی از بخش های شهرستان های ذی ربط که محل اقامت یا محل اخذ مدرک تحصیلی سال دوازدهم یا یازدهم یا دهم (نظام جدید آموزشی ۳-۳-۶) یا پیش دانشگاهی یا دیپلم یا ما قبل دیپلم (نظام آموزشی سالی واحدی یا ترمی واحدی) در یکی از بخش ها یا شهرستان های ذی ربط باشد.
 • متقاضیان مشمول استفاده از این سهمیه باید در زمان انتخاب رشته نسبت به دریافت فرم اقامت و یا تحصیل در شهرستان مربوط (مندرج در انتهای دفترچه راهنمای انتخاب رشته) که توسط فرمانداری شهرستان تایید شده اقدام میکرده باشند. بدیهی است این فرم باید در زمان ثبت نام به دانشگاه محل قبولی تحویل می شود.

سهمیه مناطق سیل زده

سهمیه متقاضیان شهرستان های جنوب استان کرمان

این سهمیه مربوط با داوطلبان شهرهای جیرفت، عنبرآباد، کهنوج، رودبار، قلعه گنج و منوجان و شهرستان بشاگرد در استان هرمزگان است.

متقاضیان مشمول توضیحات صفحه ۲۱ دفترچه راهنمای انتخاب رشته برای استفاده از سهمیه خود باید شرایط زیر را داشته باشند:

 • ارائه گواهی اخذ مدرک تحصیلی سه سال آخر
 • محل تولد باید در یکی از شهرها (یا بخش های) مذکور باشد.

برای اطلاعات بیشتر در مورد می توانید به کنکور و سهمیه ها مراجعه کنید.

سهمیه ۳۰ درصد دانشجوی بومی از محل اصلاح قانون عدالت آموزشی، مصوبه سال ۱۳۹۲ مجلس محترم شورای اسلامی:

 • ارائه مدرک دال بر بومی بودن با توجه به محل قبولی در رشته های تحصیلی مندرج در صفحات ۹۸ تا ۱۲۱ دفترچه راهنمای انتخاب رشته گروه آزمایشی علوم تجربی لازم است.
 • اخذ تعهد خدمت به صورت محضری مبنی بر ۳ برابر طول مدت تحصیل از پذیرفته شده لازم است.
 • کلیه پذیرفته شدگان باید اصل شناسنامه به انضمام ۲ نسخه تصویر از تمام صفحات آن ارائه دهند.
 • کلیه پذیرفته شدگان باید اصل کارت ملی به انضمام دو برگ تصویر پشت و روی آن ارائه دهند.
 • کلیه پذیرفته شدگان باید ۳ قطعه عکس تمام رخ ۴×۳ تهیه شده در سال جاری اراده دهند.
 • کلیه پذیرفته شدگان باید اصل و کپی دفترچه بیمه (در صورت دارا بودن) اعم از خدمات درمانی، تامین اجتماعی، ارتش و… ارائه دهند.
 • کلیه پذیرفته شدگان باید واجد شرایط عمومی قید شده در دفترچه راهنمای و ثبت نام شرکت در آزمون (شماره ۱) باشند.
 • کلیه پذیرفته شدگان (برادران) باید مدرک وضعیت نظام وظیفه را با توجه به یکی از بند های مندرج در صفحات ۲۰ تا ۲۲ دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون (شماره ۱) داشته باشند.

کنکور | مرکز مشاوره تحصیلی باران

5 دلیل مهم بودن مشاوره تلفنی برای دانش آموزان و دانش جویان

 • با توجه به تعداد زیاد موارد معافیت در قانون از جمله کفالت، پزشکی، موارد خاص و ...، ممکن است شما دارای شرایط یکی از معافیت ها باشید اما با ناآگاهی، معافیت خود را از دست بدهید.
 • امکان مشاوره از هر نقطه و بدون نیاز به مراجعه حضوری از (به جز تعطیلات رسمی) توسط مشاورین مجرب مرکز باران (با بیش از 3 سال سابقه) دیگر مزیت مشاوره تلفنی است.
 • با توجه به اینکه ضوابط و آیین نامه ها مدام در حال تغییر است، شما را از اخرین قوانین و تبصره های معافیت نظام وظیفه سربازی آگاه می کنیم. با آگاهی از قوانین ممکن است بتوانید از امتیازات امریه، پروژه کسری خدمت و .... بهرمند شوید.
 • از همه مهمتر بی اطلاعی از قوانین و مهلت های قانونی پر کردن دفترچه، یا عمل کردن به توصیه های افراد نا آگاه می تواند منجر به از دست رفتن امتیازات و حتی جریمه شدن شما گردد.
 • جهت کسب اطلاع از خرید خدمت سربازی مطابق با آخرین آیین نامه ها (سال98)، انواع معافیت ها و کسری ها برای خانواده معظم شهدا، ایثارگران، جانبازان، رزمندگان و آزادگان، معافیت کفالت، شرایط اخذ معافیت های پزشکی و نحوه گرفتن امریه از ارگان های دولتی و انواع کسری خدمت سربازی و هرگونه سوال تخصصی پیرامون معافیت نظام وظیفه سربازی می توانید همه روزه (به جز تعطیلات رسمی) با ما تماس بگیرید.

با سابقه ترین مرکز مشاوره تلفنی

70703025 021

همین حالا با برترین مشاورین نظام وظیفه تماس بگیر

مرکز مشاوره تلفنی باران 70703025 021

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: