خودکشی

0 203
رای

 

مشاوره خودکشی

چه چیزی به بحران خودکشی منجر می‌شود؟

یکی از بحران های خودکشی که معمولا توسط  تجربه کردنه یک آسیب  و یا مجموعه‌ای از تجارب که احساس ارزشمندی شخص را از بین میبرد بوجود میاید حس خودکشی است .این تجارب شامل یک کمبود های  اساسی ، ناکامی در رسیدن  به اهداف شخصی و یا مشکلات شخصی دراز مدت می‌باشند. زمانی که  ‌ شخصی قادر به رویارویی با تجارب منفی زندگی نباشد، افسردگی و یأس ناشی از آن می‌تواند شخص را به افکار خودکشی ، آسیب‌پذیر نماید.

زمانی که در ذهن شخصی أفکار  منفی ، قتل ، خودکشی ، دیگر کشی و… دست می زند اگر بیشتر وارد زندگی شخص شویم  دیده میشود که تمام این أفکار منفی بطور بیمار گونه  بروز داده است  و منبع بیشتر این افکار به دوران کودکی و زمان گذشته فرد بر میگردد که به دلیل برخی از کمبود ها ونارسایی های عاطفی و اجتماعی ، مالی و… ، فرد دست به این چنین افکاری مثل خودکشی می زند ، خودکشی کردن  به طور کلی  برای آنکه فرد به زندگی خود خاتمه دهد صورت میگیرد  که تا به زندگی خود پایان دهد و در برخی از مواقع شخص برای شاید ترساندان اطرافیان خود  و باج گیری از انان  به صورت عملی خودکشی می کند و به زندگی خود پایان میدهد  ولی  در برخی از مواقع اقدامی به خودکشی نمیکند و این احساسات خودکشی در فرد  باقی میماند و در یکی از موقعیت های دیگر زندگی به طور نابهنجار  بروز میدهد

در بین فرزندان و … خود ممکن است گاهی  شنیدن و دیدند که  موضوعاتی  مثل خودکشی صحبت و بحث میشود ولی والدین و اطرافیان شخص او را با یک روانشناس آشنا نمیکنند زیرا گمان میکنند فقط یک حرفی است  که گفته و فراموش بعدا میکند ولی این موضوع اصلا عواقب خوبی ندارد ،  همچنین اگر فرد  تمایلی  برای مراجع کردن به  روانشناس و مشاور را نشان ندهد بهتر است  والدین او در ابتدا خود به مشاور مراجع نماید

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: