خیانت زناشویی

0 215

 

مشاوره در زمینه خیانت زناشویی

امروزه تغییر سبک های زندگی در جامعه و گسترش ارتباطات افراد به صورت غیر حضوری و مجازی، مرزهای ارتباطی همسران نیز تحت الشعاع خود قرار داده است. طبق یافته های بالینی  و مشاوره ای شکایت های مرد و زن ها از یکدیگر با عنوان خیانت زناشویی بسیار زیاد بوده و این مساله یکی از عوامل اصلی طلاق زوجین است. وارد شدن به رابطه ی عاطفی یا همدردی با جنس مخالف توسط هریک از زوجین میتواند زمینه را برای خیانتهای عمیق تر فراهم نموده و حتی فرد را تا مرز خیانت جنسی پیش ببرد.

خیانت می تواند به خیانت حضوری و غیرحضوری صورت گیرد. خیانت حضوری یعنی ارتباطات به صورت رو در رو به صورت فیزیکی و در خیانت  غیر حضوری این امر به صورت ارتباطات مجازی، اینترنتی، تلفنی و … بروز میکند که آسیب های هرکدام با یکدیگر متفاوت است.

مهترین راهکار هنگام مواجهه با خیانت حفظ آرامش و خونسردی و پرهیز از تصمیم گیری های تکانشی و سریع است و گام های بعدی نیز که بصورت تخصصی با کمک مشاوران حرفه ای در زمینه مسائل زناشویی هستند ادامه پیدا خواهد کرد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.