خیانت زناشویی

0 200

 

مشاوره در زمینه خیانت زناشویی

امروزه تغییر سبک های زندگی در جامعه و گسترش ارتباطات افراد به صورت غیر حضوری و مجازی، مرزهای ارتباطی همسران نیز تحت الشعاع خود قرار داده است. طبق یافته های بالینی  و مشاوره ای شکایت های مرد و زن ها از یکدیگر با عنوان خیانت زناشویی بسیار زیاد بوده و این مساله یکی از عوامل اصلی طلاق زوجین است. وارد شدن به رابطه ی عاطفی یا همدردی با جنس مخالف توسط هریک از زوجین میتواند زمینه را برای خیانتهای عمیق تر فراهم نموده و حتی فرد را تا مرز خیانت جنسی پیش ببرد.

خیانت می تواند به خیانت حضوری و غیرحضوری صورت گیرد. خیانت حضوری یعنی ارتباطات به صورت رو در رو به صورت فیزیکی و در خیانت  غیر حضوری این امر به صورت ارتباطات مجازی، اینترنتی، تلفنی و … بروز میکند که آسیب های هرکدام با یکدیگر متفاوت است.

مهترین راهکار هنگام مواجهه با خیانت حفظ آرامش و خونسردی و پرهیز از تصمیم گیری های تکانشی و سریع است و گام های بعدی نیز که بصورت تخصصی با کمک مشاوران حرفه ای در زمینه مسائل زناشویی هستند ادامه پیدا خواهد کرد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: