ضرورت برنامه ریزی دوره متوسطه

0 144
رای

 

در بحث ضرورت برنامه ریزی دوره متوسطه بصورت مجزا از سایر دوره های تحصیلی قبل و بعد از آن، آنچه قابل توجه و عنایت است این است که آیا عناصر برنامه درسی دوره متوسطه با عناصر برنامه درسی دوره قبل یا بعد آن در شمار یا عناوین متفاوتند یا در محتوای عناصر؟ که قطعا” این تمایز در محتوای عناصر مشهودست.

وجه مشترک فرایند برنامه ریزی درسی تصمیم گیریهای اتخاذ شده است و وجه تمایز عناصر برنامه درسی قیودی است که به برنامه ریزی درسی تعلق می گیرد.

در انواع برنامه درسی، محتوا متفاوت است لذا دستاوردها نیز متفاوتند نظیر برنامه درسی دوره ابتدایی، برنامه درسی دوره  راهنمایی و برنامه درسی  دوره متوسطه و …

بنظر می آید ماهیت برنامه ریزی درسی بعنوان فعالیت activity فقط یک ماهیت فرایندی است بنابراین ماهیت برنامه ریزی درسی در قیود مختلف ابتدائی، راهنمایی و متوسطه تغییر نمی کند بلکه به تناسب ورودیها، تنها محتوایش تغییر نموده و لذا دستاوردهایش نیز متفاوتند. لذا والدین نمیتوانند با تجربیاتی که از دوره های قبل بدست آورده اند برای این مقطع برنامه درستی بریزند.

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: