مشاوره تعیین مهریه

0 248
رای

 

مهریه یکی دیگر از زیر مجموعه های حقوق خانواده است. مهر عندالمطالبه بوده و زوجه به محض منعقد شدن عقد ازدواج مالک مهر میباشد و از نظر قانونی بر مرد تحمیل میشود. هنگام عقد ، مقدار مهریه بر اساس توافق طرفین معین میگردد. مهرالمسمی میزان مالی است که هنگام ازدواج در سند ازدواج ثبت شده و طرفین (زن و شوهر) بابت مقدار آن باهم توافق کرده اند. مهر باید معلوم و مشخص بوده و نباید غیر عقلانی و غیر شرعی باشد. در صورتی که زن و مرد در  هنگام عقد ازدواج در میزان و نوع مهریه به توافق نرسیده باشند و یا مهری تعیین کنند که از نظر شرع و قانون مورد قبول نباشد ، هنگام فسخ نکاح ، قانون مدنی مهر المثل برای زن تعیین میکند

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: