مشاوره قوانین مهریه

0 8,266

 

طبق قانون مهریه زن حق دارد تمام مهریه خود را مطالبه کند و در صورت عدم پرداخت آن از طرف مرد ، با نظر زن ، میتوان مرد را بازداشت کرد. اما مرد پس از پرداخت ۱۱۰ سکه آزاد میشود ولی مهریه مازاد بر ۱۱۰ سکه بخشیده نمیشود. در صورتیکه مهریه زن بیش از ۱۱۰ سکه باشد، پرداخت مازاد بر ۱۱۰ سکه به توانایی مالی مرد بستگی دارد و اگر مرد بیش از آن مبلغ را پرداخت نکرد برای بازداشت وی ، نمیتوان اقدام کرد.

در شرایطی زن می تواند ارتباط جنسی با همسر را مشروط به گرفتن مهریه نماید و از نفقه نیز محروم نگردد.

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: