مشاوره والدین و فرزندان

0 6,232
رای

 

ارتباط والدین و فرزندان مبنای روانشناختی دارد. خانواده هسته ای اصلی اما کوچک است که روابط اعضای آن بخصوص روابط والدین و فرزندان مهم ترین عنصر تشکیل دهنده آن است. ارتباط موثر والدین با فرزندان در محیط خانواده باعث رشد و تعالی آن خانواده میشود. رفتار فرزند بر هر یک از والدین و دیگر اعضای خانواده تاثیر خواهد گذاشت. از این رو میتوان نتیجه گرفت که در خانواده یک رابطه چند جانبه وجود دارد.  آگاهی و شناخت کافی میتواند ما را در پرورش شخصیت سالم فرزندان در خانواده یاری کند. اولین آگاهی و شناختی که باعث ارتباط موثر میشود ، نوع نگرش والدین و فرزندان نسبت به محیط پیرامون خودشان است.  دومین شناخت برای ارتباط موثر دلبستگی است. دلبستگی شروع روابط عاطفی بین والدین و فرزندان است که از بدو تولد بصورت عمیق در کودک و والدین نهادین شده است. لذا برای ایجاد روابط موثر بین والدین و فرزندان این دو رکن و ارکان دیگر را مورد بررسی قرار میدهیم.

 

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: