مشاوره و آشنایی با قوانین و مقررات سربازی

مشاوره و آشنایی با قوانین و مقررات سربازی

شما می توانید به آخرین اخبار خدمت سربازی دسترسی داشته باشید.

مشاوره آشنایی با سربازی

پسرها در سن 18 سالگی مشمول قانون خدمت سربازی شوند. بهتر هست قبل از انجام مراحل اعزام به خدمت، شناخت بیشتری پیرامون خدمت سربازی، نحوه خروج از کشور مشمولان، مفررات سربازی و … داشته باشیم.

error: