مشاوره امریه خدمت سربازی در مراکز مختلف

مشاوره امریه سربازی، مشاوره مراکز و اداره های گیرنده سرباز امریه، مراحل و شرایط پذیرش امریه سربازی

برای اطلاع از آخرین اخبار اداره های دارای سهمیه امریه می توانید به اخبار امریه سربازی مراجعه کنید.

مشاوره امریه سربازی در سازمان ها و وزراتخانه ها و شرکت های دانش بنیان

امریه سربازی چه مزایایی دارد؟

با پذیرش امریه سربازی، خدمت سربازی را مرتبط با رشته خود سپری می کنید. هم چنین این شانس را دارید که محل خدمت سربازیتان را خودتان تعیین کنید. دیگر مزیت امری خدمت انجام خدمت آسان تر نسبت به دیگر سایرین بود. اما خدمت آسان تر به چه معنی است؟

 • رفتن به خدمت سربازی با لباس غیر نظامی
 • تعطیل بودن در ایام تعطیل مانند سایر کارکنان دولتی
 • حقوق بیشتر از سایر سرباز ها تحت شرایط خاص (برای اطلاعات بیشتر حقوق سرباز امریه را بخوانید)
 • فرصت برای استخدام در سازمانی که پذیرش گرفته اید (تحت شرایط خاص)
 • نداشتن پست، ایست بازرسی و …
 • نعیین محل خدمت باب میل خود

چرا مشاوره امریه سربازی مهم است؟

اغلب مشمولان تصور می کنند با اخذ امریه سربازی، خدمتشان را به بهترین وجه ممکن سپری می کنند. این تصور خیلی درست نیست. به عنوان مثال استفاده از کسری های خدمت سربازی هم زمان با پذیرش تابع قوانین و شرایط خاص خود است. از همین رو با توجه به شرایط فرد متقاضی، ممکن است مشمول بتواند از تسهیلات بهتری نسبت به امریه بهرمند شود. مرکز مشاوره باران با در نظر گرفتن شرایط مشمول بهترین راه را به مشمولان پیشنهاد می دهد.

 • مشاوره تلفنی پذیرش امریه
 • اطلاع از شرایط امریه در وراتخانه ها
 • معرفی سازمان های امریه گیر
 • مشاوره تلفنی امریه در شرایط خاص
 • مشاوره امریه سربازی برای شرکت های دانش بنیان
 • اطلاع از مدارک مورد نیاز برای پذیرش امریه در ارگان های مختلف

لیست سازمان ها و ارگان های پذیرش گیرنده امریه به همراه جزئیات کامل برای شما آماده شده است.

error: