مشاوره سایر موارد معافیت های سربازی

سایر معافیت های سربازی

برای اطلاع از آخرین قوانین و تبصره های معافیت سربازی می توانید به اخبار معافیت سربازی مراجعه کنید.

مشاوره سایر معافیت های سربازی

اگر شما جز خانواده ایثارگران نیستید و یا بیماری خاصی ندارید و به خاطر داشتن برادر، شرایط گرفتن معافیت کفالت را ندارید باز هم ممکن است بتوانید از خدمت سربازی معاف شوید. در این صورت ممکن است بتوانید با استفاده از سایر تبصره های نظام وظیفه موفق به اخذ کارت معافیت از سربازی شوید.

error: