مشاوره قوانین خروج از کشور نظام وظیفه

مشاوره قوانین خروج از کشور نظام وظیفه

مشاوره سایر معافیت های سربازی

همانطور که می دانید برای خروج از کشور باید وضعیت نظام وظیفه خود را مشخص کنید. در صورتی که مشمول خدمت سربازی شده اید شرایط خروج از کشور شما کمی دشوار می شود. به طور کلی میزان وثیقه و شرایط خروج از کشور با توجه به نوع سفری که دارید تعیین می شود.

انواع خروج از کشور از نظر سازمان نظام وظیفه

باران مشاوره در زمینه های زیر به شما مشاوره می دهد.

  • مشاوره خروج از کشور دانش آموزان
  • مشاوره خروج از کشور دانش جویان
  • مشاوره خروج از کشور سربازان
  • مشاوره خروج از کشور سفرهای علمی
  • مشاوره خروج از کشور سفرهای نیمه علمی (مطالعاتی)
  • مشاوره خروج از کشور زیارتی
  • مشاوره خروج از کشور سیاحتی
  • مشاوره خروج از کشور یرای درمان بیماری
  • مشاوره خروج از کشور برای شرکت در مسابقات ورزشی
  • مشاوره تردد مشمولان غایب

error: