مشاوره مشمولان غایب و سربازان فراری

مشاوره توجیه غیبت و بخشودگی اضافه خدمت سربازی، مشاوره خرید خدمت مشمولان غایب و سربازان فراری، نحوه محاسبه غیبت سربازی

شما می توانید به آخرین اخبار مشمولان غایب و همچنین جدیدترین خبرهای در مورد مشمولان فراری دسترسی داشته باشید.

مشاوره مشمولان غایب و سربازان فراری

همانطور که می دانید چناچه پسرها پس از سن مشمولیت (18 سالگی)، وضعیت نظام وظیفه خود را مشخص نکنند از سربازی غیبت می کنند. بنا بر قانون مشمولان غیبت خورده از برخی تسهیلات اجتماعی محروم می شوند. همچنین سربازانی که فرار از خدمت کرده اند، مجرم شناخته شده و باید در دادسرای نظامی پاشخگو باشند. اما چگونه می توان استعلام فرار یا غیبت از خدمت را گرفت؟ در ادامه به این سوالات پاسخ می دهیم.

چه چیزی باید در مورد غیبت سربازی و فرار از خدمت بدانیم؟

نحوه محاسبه غیبت سربازی جز رایج ترین سوالات مشمولان است. اضافه خدمتی که مشمولان برای غیبت سربازی می خورند بین 3 الی 6 ماه است. همچنین غیبت سربازی در خرید خدمت سربازی نیز تاثیر گذار است. آن دسته از سربازانی که دفترچه اعزام به خدمت را پست کرده و در دوره آموزشی شرکت کنند (یعنی اگر به پادگان آموزشی رفتند سرباز محسوب می شوند)، چناچه از پادگان فرار کنند سرباز فراری می شوند. تا قبل از حضور در پادگان اگر سرباز، تصمیم بگیرد به خدمت نرود، فراری محسوب نشده و فقط غیبت می خورد. باران مشاوره در زمینه های زیر به شما مشاوره می دهد.

  • مشاوره خرید خدمت سربازی برای مشمولان غایب
  • مشاوره خرید خدمت برای مشمولان فراری از خدمت
  • مشاوره معافیت مشمولان غایب و سربازان فراری
  • مشاوره توجیه غیبت سربازی
  • مشاوره استعلام غیبت سربازی و کد سخا
  • مشاوره نحوه بخشش اضافه خدمت

error: