مشاوره معافیت و کسری ایثارگری

مشاوره معافیت و کسری ایثارگری از خدمت سربازی به همراه شرایط و مدارک، معافیت فرزندان جانباز کمتر از 25 درصد یا بیشتر، نحوه تجمیع انواع معافیت و کسری ایثارگری و …

برای اطلاع از آخرینخبرها در مورد تسهیلات سازمان نظام وظیفه به ایثارگران می توانید به اخبار معافیت ایثارگری مراجعه کنید.

مشاوره معافیت و کسری ایثارگری سربازی

مشمولین زیادی در ارتباط با معافیت ایثارگری سوال دارند. معافیت ایثارگری به منظور تکریم خانواده های ایثارگران، جانبازان، اسران و جاویدالاثران در نظر گرفنه شده است. این معافیت می تواند به فرزند ایثارگر، برادر ایثارگر و یا حتی به همسر ایثارگر تعلق گیرد. چناچه میزان سابقه ایثارگری زیاد نباشد، کسری خدمت ایثارگری به متقاضییان داده می شود. به همین دلیل مشاوره معافیت ایثارگری تلفنی ضروری به نظر می رسد.

چه کسانی می توانند از معافیت ایثارگی استفاده کنند.

با توجه به قانون خدمت سربازی افراد زیر می توانند از معافیت ایثارگری استفاده کنند. باران مشاوره آماده کمک به مشمولین برای اخد معافیت ایثارگری در شاخه های زیر است.

  • مشاوره معافیت ایثارگری فرزندان شهدا و جاویدالاثران
  • مشاوره معافیت ایثارگری یکی از برادران شهدا، جاویدالاثران، آزادگان و جانبازان در صورتی که فاقد فرزند پسر باشند.
  • مشاوره تلفنی معافیت ایثارگری فرزندان ایثارگران
  • مشاوره معافیت فرزندان جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر (جانبازان کمتر از ۲۸ درصد تحت شرایطی می توانند معافیت بگیرند)
  • مشاوره معافیت فرزند خوانده قانونی جانبازان
  • مشاوره معافیت ایثارگری مشمولانی که با بانوان جانباز ۲۵درصد و بالاتر ازدواج کنند.
  • مشاوره معافیت فرزندان آزادگان

error: