مشاوره معافیت پزشکی

مشاوره معافیت پزشکی خدمت سربازی، انواع معافیت پزشکی، معافیت پزشکی حین خدمت و تحصیل و شرایط ابطال کارت معافیت پزشکی

برای اطلاع از آخرین خبرهای مربوط به معافیت پزشکی می توانید به اخبار معافیت پزشکی سربازی مراجعه کنید.

مزایا و معایب معافیت پزشکی

معافیت پزشکی یکی از انواع معافیت های خدمت سربازی است. معافیت پزشکی با توجه به شدت بیماری و مدرک تحصیلی متقاضی تعیین می شود. در واقع می توان گفت هرچه تحصیلات فرد متقاضی بالاتر باشد اخذ معافیت پزشکی سخت تر می شود. کمیسیون پزشکی نظام وظیفه تعیین کننده نوع معافیت پزشکی است. معافیت از رزم، معافیت موفت پزشکی و معافیت دائم پزشکی انواع این نوع معافیت سربازی را تشکیل می دهند. باران مشاوره در زمینه های زیر به شما مشاوره می دهد.

  • لیست کامل بیماری های معافیت پزشکی مانند معافیت نمره چشم، معافیت واریکسل، معافیت اعصاب و روان، معافیت از طریق خالکوبی، معافیت دیسک کمر و …
  • مراحل دریافت معافیت پزشکی با توجه به نوع بیماری
  • شرایط دریافت معافیت پزشکی با توجه به نوع بیماری
  • انواع معافیت پزشکی خدمت سربازی
  • مزایا و معایب معافیت پزشکی
  • شرایط ابطال کارت معافیت پزشکی

لازم است بدانیم که در کارت پایان خدمت عبارتی مبنی بر معافیت موقت درج نمی شود.

error: