مرور رده

آشنایی با خدمت سربازی

خدمت سربازی و قوانین و مقررات مربوط به آن یکی چالش بر انگیز ترین بخش زندگی پسران است. پسر ها در سن 18 سالگی مشمول خدمت سربازی می شوند. در صورت داشتن معافیت تحصیلی تا اتمام دوره تحصیل و سنواتشان می توانند اعزام خود را به تعویق بیندازند. در غیر این صورت باید در سن 18 سالگی وضعیت سربازی خود را مشخص کنند.

آشنایی با خدمت سربازی باعث می شود مشمولان بهترین تصمیم را در مورد خدمت سربازی بگیرند. به عنوان مثال درصورت مشخص نکردن وضعیت نظام وظیفه، مشمول دچار غیبت می شود. بر اساس قوانین سازمان نظام وظیفه، چناچه مشمولی غیبت کند نمی تواند ذر آینده تسهیلات نظام وظیفه مانند کسری خدمت و … استفاده کند. همچنین ممکن است غایبین از برخی تسهیلات اجتماعی نیز محروم گردند.

به همین دلیل این مرحله از زندگی افراد مشمول، بسیار حساس بوده و با داشتن یک مشاور مجرب و آگاه به تمامی قوانین، می تواند مسیر زندگی افراد را به طور کلی تغییر دهد. برای آشنایی با خدمت سربازی به شما توصیه می کنیم مقالات زیر را بخوانید.

error: