مرور برچسب

بدون کنکور

پذیرش بدون کنکور دانشجو در دانشکده آموزش های الکترونیکی دانشگاه شیراز

دانشکده آموزش های الکتروونیکی دانشگاه شیراز در چهار رشته پرطرفدار دانشجوی بدون کنکور می پذیرد. این دانشکده بدذون برگزاری آزمون و مصاحبه و فقط بر اساس سوابق تحصیلی و شرط معدل دانشجویان واجد شرایط را ثبت نام می نماید.
ادامه مطلب ...

پذیرش در دانشگاه های علمی کاربردی شهرداری

مؤسسات علمی و کاربردی از جمله مراکزی هستند که در اوایل تأسیس، بدون کنکور دانشجو پذیرش کردند. تعداد این مراکز کم نیست و اصولاً زیر نظز یک ارگان اداره می شوند. همین امر می تواند اشتغال به کار دانش آموختگان مؤسسات علمی و کاربردی را تسریع کند و…
ادامه مطلب ...

پذیرش دانشجو مرکز آموزش علمی و کاربردی ایران پاش ارومیه برای مهر ۹۹

دانشگاه ها و مراکز آموزشی زیادی بدون کنکور، دانشجو جذب می کنند. هدف از این اقدام، کم رنگ کردن نقش کنکور برای ورود به دانشگاه است. بسیاری از مراکز علمی و کاربردی سراسر کشور دانشجویان خود را بدون کنکور انتخاب می کنند
ادامه مطلب ...

تمدید ثبت نام بدون کنکور سال ۹۹

امکان ورود به بسیاری از رشته ها با توجه به سوابق تحصیلی ممکن است. با هدف حذف کنکور، تعداد این رشته ها به مرور بیشتر می شود. داوطلبان زیادی تمایل دارند از شرکت در کنکور چشم پوشی کنند و با توجه به معدل کتبی دیپلم خود راهی دانشگاه شوند.
ادامه مطلب ...
error: