مرور برچسب

معافیت های متفرقه

معافیت سنی سربازی شامل چه کسانی می شود؟

سیاری از مشمولان سربازی در خصوص شرایط معافیت سنی سوالاتی دارند. معافیت سنی نظام وظیفه به این معناست که برخی اشخاص به دلیل سن از خدمت سربازی معاف می شوند. در ادامه در خصوص شرایط بهره مندی از معافیت سنی توضیحاتی می دهیم.
ادامه مطلب ...

معافیت سربازی برای متاهلین

مشمولان متاهل نظام وظیفه نسبت به مشمولان مجرد به مراتب دوران خدمت سربازی راحت تری را سپری خواهند کرد. به دلیل تعهد فرد متاهل به خانواده و نبودن قانون معافیت سربازی برای متاهلین شرایطی فراهم گردیده است که سربازهای متاهل بتوانند همزمان با…
ادامه مطلب ...

معافیت ایثارگری

کلیه فرزندان شهدا و جاویدالاثران که به سن مشمولیت می رسند، می توانند از انواع معافیت ایثارگری استفاده کنند. معافیت ایثارگری شرایط و مراحل خاص خود دارد. با توجه به آیین نامه ها شاهد تغییراتی در معافیت ایثارگری هستیم.
ادامه مطلب ...
error: