مرور برچسب

معافیت های متفرقه

معافیت سنی سربازی شامل چه کسانی می شود؟

سیاری از مشمولان سربازی در خصوص شرایط معافیت سنی سوالاتی دارند. معافیت سنی نظام وظیفه به این معناست که برخی اشخاص به دلیل سن از خدمت سربازی معاف می شوند. در ادامه در خصوص شرایط بهره مندی از معافیت سنی توضیحاتی می دهیم.
ادامه مطلب ...

معافیت سربازان فراری

یکی از راه های معافیت سرباز فراری یا غایب از خدمت سربازی، پرداخت جریمه غیبت از خدمت سربازی می باشد. با توجه به قانون افرادی که بیش از 8 سال از غیبت سربازیشان یا فرار از خدمتشان گذشته باشند می توانند با پرداخت جریمه نقدی از کارت معافیت…
ادامه مطلب ...

معافیت ایثارگری

کلیه فرزندان شهدا و جاویدالاثران که به سن مشمولیت می رسند، می توانند از انواع معافیت ایثارگری استفاده کنند. معافیت ایثارگری شرایط و مراحل خاص خود دارد. با توجه به آیین نامه ها شاهد تغییراتی در معافیت ایثارگری هستیم.
ادامه مطلب ...

معافیت سربازی

خیلی از مشمولان سربازی به دلایل مختلفی مثل پزشکی، تعداد فرزند، مشکلات خانوادگی (کفالت)، مسائل مالی (بهزیستی)، ایثارگری، موارد خاص و ... امکان اعزام به خدمت ندارن. سازمان نظام وظیفه برای این گروه از مشمولان معافیت های مختلفی رو در نظر گرفته.
ادامه مطلب ...
error: