انواع سهمیه کنکور

چند نوع سهمیه کنکور داریم و سهمیه ها چه تاثیری در رتبه کنکور می گذارند؟

195 13,979
۴.۴/۵ - (۷ امتیاز)

سهمیه ها قدمتی به اندازه کنکور سراسری دارند. سهمیه کنکور با هدف ایجاد فرصت رقابت برابر بین دانش آموزانی که به امکانات آموزشی مناسبی دسترسی ندارند و دیگر دانش آموزان ایجاد شد. در طی سال های برگزاری کنکور سراسری سهمیه های کنکور دچار تغییراتی شدند و سهمیه های جدیدی بوجود آمدند. در این مقاله در مورد انواع سهمیه های کنکور سراسری برای شما صحبت خواهیم کرد.

چرا باید سهمیه های کنکور را بشناسیم؟

پس از اعلام نتایج کنکور سراسری نمره کل دروس شما به عنوان تراز شما محسوب می شود و بر اساس ترازی که به دست می آورید رتبه ای به شما اختصاص پیدا می کند.

هر داوطلب در کارنامه خود دارای ۲ رتبه است:

 • رتبه کشوری
 • رتبه در سهمیه

بسیاری از داوطلبان با دیدن دو رتبه متفاوت در کارنامه خود سردرگم می شوند و نمی دانند با توجه به کدام رتبه باید خود را قضاوت نمایند و کدام رتبه را مبتای انتخاب رشته خود قرار دهند. آشنایی با سهمیه ها و رتبه در سهمیه و استفاده درست از آن شانس موفقیت در کنکور را برای شما چندین برابر می کند.

انواع سهمیه های کنکور سراسری ۱۴۰۱

در زمان ثبت نام کنکور باید سهمیه خود را مشخص کنید. استفاده از هر سهمیه تابع قوانین و شرایط خاص خود است. برای اینکه بتوانید از سهمیه خود نهایت استفاده را بکنید باید پاسخ سوالات زیر را بدانید.

در ادامه علاوه بر معرفی سهمیه های کنکور به سوالات فوق نیز پاسخ خواهیم داد. با کلیک روی هر سهمیه به اطلاعات تکمیلی آن را مشاهده خواهید نمود.

سهمیه مناطق

سهمیه مناطق، پرجمعیت‌ ترین سهمیه کنکور سراسری است. سهمیه مناطق به سه گروه تقسیم می شود:

 1. سهمیه منطقه ۱
 2. سهمیه منطقه ۲
 3. سهمیه منطقه ۳

تمامی داوطلبانی که بر اساس مقررات از سایر سهمیه ها استفاده نمی کنند، مشمول سهمیه مناطق می شوند. سهمیه مناطق با توجه به محل تحصیل داوطلب در مقطع متوسطه تعیین می شود.

هر داوطلب براساس محل تحصیل سه سال آخر اخذ مدرک دیپلم خود جزء یکی از مناطق سه گانه محسوب می شود. این سهمیه برای داوطلبان نظام قدیم بر اساس محل اخد مدرک پیش دانشگاهی و دوسال آخر دبیرستان تعیین می شود.

داوطلبان فنی و حرفه ای و کاردانش بر اساس سال دوم و سوم دبیرستان یا هنرستان خود در این مناطق تقسیم بندی می شوند.

داوطلبان هر شهر از سهمیه کدام منطقه استفاده می کنند؟

هر شهر با توجه به امکانات آموزشی و رفاهی موجود جز یکی از مناطق سه گانه سهمیه خواهد بود. همچنین با چک کردن نام شهر خود در جداول زیر می توانید سهمیه منطقه ای که شهرتان در آن قرار گرفته است را پیدا کنید.

اکثر داوطلبان با پرسش هایی مثل “تاثیر کدام سهمیه در کنکور بیشتر است؟” یا “آیا می شود سهمیه منطقه را تغییر داد؟” و … مواجه هستند. شما می توانید مقاله سهمیه مناطق کنکور را خوانده یا با باران مشاورهبه شماره تلفن شماره ۷۰۷۰۳۰۲۵ ۰۲۱ تماس بگیرید.

سهمیه مناطق کنکور

سهمیه منطقه یک کنکور ۹۸

منطقه یک شامل بخش های مرکزی شهرهای تهران، اصفهان، شیراز،،مشهد و تبریز می شود. البته در تهران بخش های کن و شمیرانات نیز به عنوان سهمیه منطقه یک در نظر گرفته شده است. جدول زیر سهمیه منطقه یک را نشان می دهد.

جدول سهمیه منطقه ۱

ردیفاستانشهربخش
۱آذربایجان شرقیتبریزمرکزی
۲اصفهاناصفهانمرکزی
۳تهرانتهرانکن
۴تهرانتهرانمرکزی
۵تهرانشمیراناتتجریش
۶تهرانشمیراناتلواسانات
۷خراسان رضویمشهدمرکزی
۸فارسشیرازمرکزی

سهمیه منطقه دو کنکور ۹۸

در سهمیه بندی مناطق کشور، بیشتر شهرها و شهرستان­ها به عنوان منطقه دو در نظر گرفته می شوند. در رشته هایی که دارای سهمیه منطقه دو بوده و به صورت منطقه ای هستند، الویت قبولی با افرادی است که در این مناطق باشند. از آنجایی که مناطق سهمیه شامل استان ها و بخش های زیادی می شود، سهمیه مناطق دو را در قالب سه جدول برای شما آماده کرده ایم.

۱) جدول سهمیه منطقه ۲

ردیفاستانشهربخش
۱کرمانسیرجانمرکزی
۲کرمانکرمانمرکزی
۳کرمانشاهکرمانشاهمرکزی
۴گلستانگرگانمرکزی
۵گیلانبندانزلیمرکزی
۶گیلانرشتمرکزی
۷گیلانرودسرمرکزی
۸گیلانطوالشمرکزی
۹گیلانلاهیجانمرکزی
۱۰گیلانلنگرودمرکزی
۱۱لرستانبروجردمرکزی
۱۲لرستانخرم آبادمرکزی
۱۳مازندرانآملمرکزی
۱۴مازندرانبابلبند پی شرقی
۱۵مازندرانبابلمرکزی
۱۶مازندرانبابلسرمرکزی
۱۷مازندرانبهشهرمرکزی
۱۸مازندرانتنکابنمرکزی
۱۹مازندرانجویبارمرکزی
۲۰مازندرانچالوسمرکزی
۲۱مازندرانرامسرمرکزی
۲۲مازندرانساریمرکزی
۲۳مازندرانفریدونکنارمرکزی
۲۴مازندرانقائمشهرمرکزی

۲) جدول سهمیه منطقه ۲

ردیفاستانشهربخش
۱آذربایجان شرقیبنابمرکزی
۲آذربایجان شرقیجلفامرکزی
۳آذربایجان شرقیمراغهمرکزی
۴آذربایجان شرقیمرندمرکزی
۵آذربایجان شرقیمیانهمرکزی
۶آذربایجان غربیشمیراناتلواسانات
۷آذربایجان غربیمشهدمرکزی
۸آذربایجان غربیشیرازمرکزی
۹آذربایجان غربیسلماسمرکزی
۱۰آذربایجان غربیمهابادمرکزی
۱۱آذربایجان غربیمیاندوآبمرکزی
۱۲آذربایجان غربینقدهمرکزی
۱۳اردبیلاردبیلمرکزی
۱۴اردبیلخلخالمرکزی
۱۵اصفهانآران و بیدگلمرکزی
۱۶اصفهاناردستانزواره
۱۷اصفهاناردستانمرکزی
۱۸اصفهاناصفهانبنرود
۱۹اصفهاناصفهانجرقویه سفلی
۲۰اصفهاناصفهانجرقویه علیا
۲۱اصفهاناصفهانکوهپایه
۲۲اصفهانبرخوارمرکزی
۲۳اصفهانخمینی شهرمرکزی
۲۴اصفهانخوانسارمرکزی

۳) جدول سهمیه منطقه ۲

ردیفاستانشهربخش
۱تهرانورامینمرکزی
۲تهراناسلامشهراحمدآباد مستوفی
۳چهار محال بختیاریبروجنمرکزی
۴چهار محال بختیاریشهرکردمرکزی
۵چهار محال بختیاریفارسانمرکزی
۶چهار محال بختیاریشهرکردفرخشهر
۷خراسان جنوبیبیرجندمرکزی
۸خراسان رضویتربت حیدریهمرکزی
۹خراسان رضویسبزوارمرکزی
۱۰خراسان رضویقوچانمرکزی
۱۱خراسان رضویکاشمرمرکزی
۱۲خراسان رضویگنابادمرکزی
۱۳خراسان رضوینیشابورمرکزی
۱۴خراسان شمالیبجنوردمرکزی
۱۵خوزستاناهوازمرکزی
۱۶خوزستانبهبهانمرکزی
۱۷خوزستاندزفولمرکزی
۱۸خوزستاناهوازمرکزی
۱۹خوزستاناهوازغیزانیه
۲۰زنجانابهراسماعیلیه
۲۱زنجانزنجانمرکزی
۲۲سمناندامغانمرکزی
۲۳سمنانسمنانمرکزی
۲۴سمنانشاهرودمرکزی

سهمیه منطقه سه کنکور ۹۸

شهرهای کوچک و مناطق محروم به عنوان منطقه ۳ در نظر گرفته می شوند. علاوه بر موقعیت مکانی، داوطلبانی که دارای معلولیت بوده و کسانی که دو سال پایانی دوره تحصیلی خود را در خارج از کشور بودند از سهمیه منطقه ۳ استفاده می کنند.
اگر در چند منطقه مختلف درس خوانده باشم کدام سهمیه برایم اعمال می شود؟

اگر داوطلب نظام قدیم هستید سهمیه منطقه شما با توجه به شهری که دو سال آخر دبیرستان و دوره پیش دانشگاهی تان را در آنجا گذرانده اید تعیین می شود.

برای داوطبان نظام جدید سهمیه منطقه با توجه با شهری که سه سال آخر دیپلم در آن گذرانده شده تعیین می شود.

فرض کنیم که شما در مناطق سهمیه ای مختلفی تحصیل کرده اید. به عنوان مثال سال آخر خود را در منطقه سه و دو سال قبل از آن را در منطقه یک گذرانده اید. در این حالت منطقه مرفه تر ملاک تعیین سهمیه مناطق شماست. یعنی سهمیه منطقه یک برای شما لحاظ می شود.

برای عضویت در تلگرام (کنکور) کلیک کنید
آخرین اخبار کنکور سراسری و آزاد

سهمیه مناطق زلزله زده کرمانشاه

سهمیه مناطق زلزله زده شامل داوطلبانی می شود که در استان کرمانشاه بوده و زمان وقوع زلزله در یکی از مقاطع تحصیلی سال دوم، سوم یا پیش دانشگاهی در بخش های زیر ساکن بوده اند:

 • شهرستانهای اسلام آباد غرب، پاوه، ثلاث باباجانی، جوانرود، دالاهو، روانسر، سرپل ذهاب، قصرشیرین و گیلانغرب و بخش های کوزران و ماهیدشت

داوطلبان برای استفاده از این سهمیه باید ۸۰ درصد نمره علمی گزینش آزاد و برای رشته های پزشکی، دندانپزشکی و دارو سازی ۸۵ درصد گزینش آزاد را به دست بیاورند. تعهد خدمت کسانی که در این سهمیه پذیرفته می شوند، دو برابر مدت تحصیل می باشد. تغییر رشته یا انتقالی برای پذیرفته شدگان سهمیه مناطق زلزله زده کرمانشاه ممنوع است. لازم به ذکر است سهمیه مناطق زلزله زده کرمانشاه تا کنکور سراسری ۹۹ قابل اعمال می باشد.

سهمیه مناطق سیل زده

سهمیه مناطق سیل زده

با توجه به اینکه برخی از مناطق کشور، اواخر سال ۹۷ و اوایل سال ۹۸ دچار سیل زدگی شد، به منظور جبران این حادثه، مصوب شد داوطلبان بومی مناطق سیل زده از سهمیه مناطق سیل زده بهره مند شوند. سهمیه این داوطلبان همانند سهمیه داوطلبان مناطق زلزله زده در کنکور محاسبه می شود. در کنکور سراسری ۹۸، ۵ درصد سهمیه مازاد به داوطلبان مناطق سیل زده تعلق می گیرد.

لازم به ذکر است سهمیه داوطلبان مناطق سیل زده، فقط برای داوطلبانی است که بومی این مناطق باشند. همچنین این سهمیه فقط برای رشته محل های استان ­‌های بومی لحاظ می ­‌شود.

سهمیه رزمندگان و ایثارگران

این سهمیه شامل خانواده شهدا و ایثارگران می شود. این سهمیه برای شرکت در دانشگاه روزانه فقط یک بار قابل استفاده است.

داوطلبانی که از این سهمیه برای دوره های شبانه، پیام نور، غیر انتفاعی و هر دانشگاهی به جز روزانه استفاده می نمایند می توانند تا دوبار از این سهمیه استفاده نمایند.

سهمیه رزمندگان و ایثار گران در گروه های زیر تقسیم می شود:

سهمیه ۵ درصدی ایثارگران

شامل جانبازانی که دارای درصد جانبازی کمتر از ۲۵ درصد و خانواده ایشان می شود.

سهمیه ۲۵ درصدی ایثارگران

شامل همسر و فرزندان شهدا، آزادگان و همسر و فرزندان ایشان، جانبازان با جانبازی ۲۵ درصد به بالا و همسر و فرزندان این جانبازان می شود. در واقع ۲۵ درصد از ظرفیت هر رشته محل، به این سهمیه اختصاص می یابد.

سهمیه رزمندگان

به رزمندگانی که حداقل به مدت ۶ ماه متوالی سابقه حضور در جبهه را دارند اما جانباز نیستند نیز سهمیه تعلق می گیرد. این سهمیه شامل رزمنده، همسر و فرزندان ایشان می شود.

سهمیه خانواده شهدا

بر اساس مصوبه شورای عالی فرهنگی، بستگان درجه یک شهدا می توانند از سهمیه خانواده شهدا بهره مند شوند. میزان ظرفیت این سهمیه در هر سال با توجه به تعداد داوطلبان که خانواده شهدا هستند متغیر است. این سهمیه فقط در آزمون سراسری و آزمون‌های کاردانی پیوسته آموزشکده‌های فنی‌وحرفه‌ای و مقاطع کاردانی و کارشناسی پیوسته دانشگاه‌های جامع علمی کاربردی و پیام نور قابل اجرا می باشد.

سهمیه بهیاران

این سهمیه مختص افرادی است که دارای دیپلم نظام قدیم  یا نظام جدید در مدارس کار و دانش و رشته بهیاری می باشند. این سهمیه فقط به منظور ورود به رشته پرستاری است و ۵ درصد از ظرفیت تمام دانشگاه‌ هایی که رشته پرستاری را دارند، به این اشخاص تعلق می گیرد.

نکات استفاده از سهمیه بهیاران

 • داوطلبان متقاضی این سهمیه باید حداقل ۳ سال سابقه خدمت دولتی یا غیردولتی به عنوان بهیار در استان دارا باشند.
 • بهیاران باید رشته های پرستاری استان بومی (محل اشتغال) خود را انتخاب کنند.
 • در صورت قبولی با این سهمیه امکان انتقالی وجود ندارد.
 • سهمیه بهیاران فعلاً تا سال ۱۳۹۸ قابل اعمال می باشد.
همجنین بخوانید: سهمیه بهیاران در کنکور

سهمیه کارمندان

بر اساس قانون در کنکور سراسری، ۱۰ درصد از ظرفیت رشته ها در نوبت دوم (شبانه) به کارمندان رسمی وزارت علوم ، دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به وزارت علوم اختصاص پیدا می کند. داوطلبان به منظور بهره مندی از این سهمیه فقط می توانند در شهر محل کار خود، از این سهمیه استفاده کنند. داوطلبان متقاضی استفاده از سهمیه کارمندان، در صورتی که سنشان بیشتر از ۳۵ سال باشد، نمی توانند از سهمیه کارمندان در کنکور سراسری استفاده کنند.

لازم به ذکر است به کسانی که دارای این سهمیه می باشند، هیچ گونه تسهیلاتی مانند پرداخت کمک هزینه، پرداخت شهریه و ماموریت در زمان تحصیل به داوطلب تعلق نخواهد گرفت.

در دفترچه کنکور سهمیه ای با عنوان سهمیه کارکنان و فرزندان هیئت علمی وجود ندارد. در واقع این ظرفیت جز تسهیلاتی است که وزارت علوم برای این افراد در نظر گرفته است

سهمیه فرزندان اساتید عضو هییت علمی دانشگاه ها

بر اساس مصوبه شورای‌ عالی انقلاب فرهنگی، فرزندان اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها، چنانچه در آزمون کنکور ۹۰درصد نمره یک رشته را کسب کنند، می‌توانند به هر دانشگاهی انتقالی بگیرند؛ حتی دانشگاهی که پدرشان در آن مشغول به تدریس است. همچنین بر اساس این مصوبه فرزندان هیأت علمی با بدست آوردن ۹۲/۵ درصد نمره آخرین نفر پذیرفته‌شده در سهمیه آزاد، می‌توانند تغییر رشته هم بدهند.

برای قبولی در دانشگاه علاوه بر شناخت خوب از سهمیه ها باید انتخاب رشته خوبی داشته باشید. انتخاب رشته خوب می تواند باعث شود در رشته ای قبول شوید که ظاهرا رتبه متناسب با آن را نیاورده اید. این نکته را در ذهن بسپارید که انتخاب رشته کنکور دوم شماست.

میزان تاثیر سهمیه ها در کنکور ۹۸

 • سهمیه ایثارگران ۲۵ درصد: ۲۵درصد ظرفیت کسب حداقل ۷۰درصد نمره آخرین فرد ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در گزینش آزاد
 • سهمیه ایثارگران ۵ درصد: ۵درصد ظرفیت کسب حداقل ۷۰درصد نمره آخرین فرد ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در گزینش آزاد
 • سهمیه رزمندگان: کسب حداقل ۷۵ درصد نمره آخرین فرد ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در گزینش آزاد
 • سهمیه خانواده شهدا: در هر سال متغیر می باشد
 • سهمیه بهیاران: ۵ درصد ظرفیت رشته پرستاری روزانه
 • سهمیه کارمندان: ۱۰درصد ظرفیت رشته های دوره شبانه
 • سهمیه مناطق سیل زده: ۵ درصد ظرفیت مازاد

پاسخ به سوالات متداول تحصیلی

سوالات متداول انتخاب رشته

۱) من سال دهم و یازدهم را در یکی از دبیرستان های تهران بوده ام اما سال دوازدهم را  بهشهر که منطقه دو است گذرانده ام. آیا من می توانم از سهمیه منطقه دو استفاده کنم؟
 • سهمیه شما بر اساس محل تحصیل سه سال آخرتان تعیین می شود. اگر شما در این سه سال در مناطق مختلفی تحصیل کرده اید، سهمیه منطقه مرفه تر برای شما اعمال خواهد شد. بدین ترتیب سهمیه منطقه یک برای شما اعمال می شود.
۲) من سال گذشته از سهمیه ایثارگری استفاده کردم اما متاسفانه قبول نشدم. آیا می توانم دوباره از این سهمیه استفاده کنم؟
 • سهمیه ایثارگری برای دوره های روزانه فقط یکبار قابل استفاده است اما در دوره های دیگر مثل شبانه، پیام نور، غیر انتفاعی و … می توانید برای بار دوم از آن استفاده کنید. پس از دوبار استفاده از این سهمیه فرصت شما تمام می شود یعنی حتی در دانشگاه هایب مذکور نبز نمی توانید برای بار سوم از آن استفاده کنید.
۳) من قصد دارم با سهمیه کارمندی به دانشگاه بروم. آیا می توانم برای ادامه تحصیل از کمک هزینه دانشگاه استفاده کنم؟
 • کسانی که با سهمیه کارمندان وارد دانشگاه می شوند هیچگونه تسهیلاتی دریافت نخواهند کرد.
۴) من می خواهم بر اساس سوابق تحصیلی به دانشگاه بروم. سهمیه منطقه من چگونه لحاظ می شود؟
 • انواع سهمیه کنکور برای داوطلبانی لحاظ می شود که بخواهند از طریق کنکور وارد دانشگاه ها شوند. پس با توجه به پذیرش شما از طریق پذیرش صرفا بر اساس سوابق تحصیلی، هیچ سهمیه ای برای شما لحاظ نمی شود.
۵) کسی که خارج از کشور درس خوانده باشد هم سهمیه منطقه می گیرد؟
 • سهمیه مناطق حتی به تحصیل کنندگان در خارج از کشور نیز تخصیص داده می شود. داوطلبانی که دو سال آخر تحصیل خود را در خارج از کشور گذرانده اند جز منطقه ۳ محسوب می شوند.
۵) آیا معلول بودن در تعیین نوع سهمیه منطقه کنکور تاثیر دارد؟
 • به داوطلبان معلول کنکور سهمیه منطقه ۳ تعلق می گیرد.
۶) من دانش آموز استان چهارمحال بختیاری هستم. از چه سهمیه ای می توانم استفاده کنم؟
 • شهر شما جز شهرهای سهمیه منطقه ۳ به حساب می آید. علاوه بر این حداقل ۴۰ درصد از ظرفیت هر یک از کد رشته های ناحیه ای، منطقه ای و کشوری دوره روزانه واقع در استان های ایلام، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، بلوچستان، کردستان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، لرستان و هرمزگان به داوطلبان بومی همین استان ها اختصاص می یابد.

مشاوره سهمیه کنکور سراسری و آزاد ۹۸

استفاده نادرست از سهمیه ها و نداشتن اطلاعات کافی از میزان تاثیر آنها باعث می شود بسیاری از داوطلبین شانس خود برای قبولی در رشته های بهتر را از دست بدهند. شما می توانید با یک انتخاب رشته صحیح و اصولی و رعایت نکات ظریف و تاثیرگذار سهمیه ها، جای این داوطلبان را بگیرید و در رشته های بهتری نسبت به رتبه خود پذیرفته شوید.

گروه مشاوره تحصیلی باران به شما این امکان را می دهد تا با انتخاب رشته بدون خطا، بهترین نتیجه ممکن را بگیرید.

با سابقه ترین مرکز مشاوره تلفنی

۷۰۷۰۳۰۲۵ ۰۲۱

همین حالا با برترین مشاورین تحصیلی تماس بگیر

مرکز مشاوره تلفنی باران 70703025 021

تعداد دیدگاه ها 195 تا
 1. Gisou kamand :

  سلام آیا بسیج ورزشکاران برای کنکور در دانشگاه دولتی سهمیه داره ؟

  1. باران مشاوره :

   تو این مقاله همه سهمیه های کنکور سال ۱۴۰۱ رو پوشش دادیم. متن مقاله رو با دقت بخون سهمیه ای به نام سهمیه ورزشکاران نداریم.

 2. سارا :

  آیا فرزند طلاق بودن در نوع سهمیه منطقه کنکور تأثیر دارد؟

  1. باران مشاوره :

   سارا جان تو سهمیه های کنکور سهمیه ای به نام سهمیه طلاق نداریم.

 3. کریمی :

  سلام ببخشید من برا ۱۴۰۱ سهمیه ایثارگری رو تو اطلاعات مربوط به ثبت نام وارد کردم اما نمیخوام امسال ازش استفاده کنم و میخوام برای کنکور ۴۰۲ بزارم میشه بگید الان چطور میتونم ویرایش و لغوش کنم

  1. باران مشاوره :

   سلام
   ویرایش نداره
   باید بری سازمان سنجش شاید قبول کنن

 4. فرشته :

  سلام ،خسته نباشید
  بحث سهمیه مناطق مربوط به دوره های روزانه است یا برای دوره های نوبت دوم هم لحاظ میشه؟

  1. باران مشاوره :

   سلام
   برای نوبت دوم هم هست

 5. نارین :

  سلام وقت به خیر عموم سهمیه ی ایثارگران داره و من فرزند خوانده شم آیا میتونم از این سهمیه استفاده کنم؟

  1. باران مشاوره :

   سلام
   اگه فرزند خوانده رسمی باشی و به تایید بنیاد عموت بخاطر جانبازی نتونسته بچه دار بشه بله

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: