مشاوره معافیت کفالت

مشاوره معافیت کفالت خدمت سربازی، انواع معافیت کفالت، مراحل و شرایط اخذ معافیت کفالت

آخرین اخبار و قوانین معافیت کفالت سربازی می توانید در اخبار معافیت کفالت بیابید.

مشاوره معافیت کفالت سربازی

مشمولان بی شماری همواره با این پرسش رو به رو می شوند که آیا با اخذ معافیت کفالت می توانند از خدمت سربازی معاف شوند یا خیر. برای اخذ انواع معافیت کفالت بهتر است، اطلاعات بیشتری از این معافیت داشته باشیم. بعضی از مشمولان نظام وظیفه به دلیل بیماری که بستگان نزدیکشان دارد قادر به رفتن خدمت سربازی نیستند. این مشمولان باید از فرد آسیب دیده مراقبت کنند. ممکن است پدر یا برادر یا حتی پدربزرگشان نیاز به مراقبت داشته باشد. در نتیجه آنها کفالت فرد بیمار را بر عهده گرفتند. در قانون خدمت سربازی مشمولان می توانند تحت شرایط خاصی کفالت بستگانشان را بر عهده گرفته و از معافیت دائم یا موقت سربازی بهرمند شوند.

چند نوع معافیت کفالت داریم؟

معافیت کفالت به دسته های مختلفی تقسیم می شود. بسته به نوع معافیت کفالت، شما می توانید از معافیت موقت دائم سربازی بهرمند شوید. بدیهی است در معافیت موقت فرد برای مدت معینی از انجام خدمت سربازی معاف می شود و پس از دوره مشخصی مجددا باید برای رفتن به سربازی اقدام کند. معافیت کفالت به دسته های زیر تقسیم می شود. مرکز مشاوره تلفنی باران به شماره 70703025 021 در همه دسته ها به شما عزیزان مشاوره می دهد.

error: