معافیت پزشکی بیماری های خون و انکولوژی

آیا افرادی که دچار بیماری های خون و انکولوژی هستند از خدمت سربازی معاف می شوند؟

0 6,749

بیماری های خونی و انکولوژی عموما تمام زندگی افراد را تحت تاثیر قرار می دهند. دوره خدمت سربازی نیز بخش مهمی از زندگی افراد می باشد. با وجود محدودیت هایی که بیماری هایی مانند بیماری های خون و انکولوژی برای بدن ایجاد می کند، انجام خدمت سربازی برای برخی از این بیماران که مشمول خدمت نظام وظیفه اند غیر ممکن است. در واقع می توان گفت دلیل معافیت پزشکی بیماری های خون و انکولوژی، شرایط نامناسب بدنی مبتلایان به این بیماری هاست. لذا بخش دهم آیین نامه نظام وظیفه به بیماری های خونی اختصاص یافته است.

در ادامه به شرح برخی از علائم و شرایط بیماری های خون و انکولوژی و همچنین قوانین معافیت پزشکی بیماری های خون و انکولوژی می پردازیم.

وجود قوانین پیچیده و تطابق آن با بیماری هایی که فرد مشمول به آن دچار می باشد برای برخی از افراد کار بسیار دشواریست و ممکن است بدون داشتن یک مشاور آگاه و اطلاعات کافی نسبت به قوانین آیین نامه دریافت معافیت پزشکی با مشکل روبرو شود. از این رو مشاورین ما در مرکز مشاوره باران آماده راهنمایی مشمولین و خانواده های ایشان می باشند.

بیماری های خون و انکولوژی چه بیماری هایی هستند؟

بسیاری از شرایط زندگی افراد جامعه به علت تحمل استرس و فشار های روانی نامناسب و علل مختلف دیگر باعث به وجود آمدن بیماری های خون و انکولوژی، ایجاد برخی تومور های خوشخیم و بدخیم و… است. گاهی هم این گونه بیماری ها علل ژنتیکی و ارثی دارند مواردی از قبیل : اختلالات ساختمانی ارثی گلبول قرمز، تالاسمی ماژور، تالاسمی اینترمدیت و سندرمهای سیكل سل، اختلالات خونی ارثی و غیره. برخی از این بیماری های خون و انکولوژی راه حل های ساده ای دارند و برخی نیز راه حل های دردناکی مانند شیمی درمانی های ساده یا مرکب. بنابراین طول درمان هر کدام از این بیماری ها بسته به شدت وخامت آن ها متفاوت است.

آیا مبتلایان به بیماری های خونی و انکولوژی معافیت پزشکی دریافت می کنند؟

سوال بسیاری از بیماران هموفیلی، یا بیمارانی که دچار اختلالات خونی مادرزادی هستند و یا تومورهای خوش خیم و بدخیم در بدنشان ریشه دوانیده این است که آیا با تحمل این دردهای مزمن باز هم باید در دوره خدمت سربازی حاضر شوند؟

البته بخش دهم آیین نامه سازمان نظام وظیفه شرایط سخت بیماری های خونی و انکولوژی را در نظر گرفته و 17 بند و تبصره درباره معافیت موقت، معافیت دائم یا معافیت از خدمات رزمی در آن تبیین شده است. اگر شرایط جسمانی فرد مشمول با هر کدام از این بندها سازگار باشد می تواند نسبت به معافیت خود اقدام نما

در معافیت بیماری های خون سوابق پزشکی و پرونده بیمار ملاک است

مراحل دریافت معافیت پزشکی بیماری های خون و انکولوژی کدامند؟

 • فرد مشمول ابتدا می بایست به مراکز پلیس + 10 مراجعه کرده و فرم های مورد نظر را تکمیل کند.
 • کلیه مدارک و اسناد مربوط به بیماری های خون و انکولوژی در مراکز درمانی دیگر تا به حال را جمع آوری کند.
 • سپس با ضمیمه کردن این مدارک به فرم های تکمیل شده آنها را به مرکز پلیس+10 تحویل دهد.
 • بعد از آن به مراکز مورد تایید سازمان نظام وظیفه مراجعه کرده و معاینات و آزمایشات خود را در آنجا کامل کند.
 • نتیجه این آزمایشات پس از 10 روز به سازمان ارسال می گردد .
 • سپس زمان مشخصی برای تشکیل کمیسیون پزشکی تعیین می گردد و به اطلاع فرد مشمول می رسد.
 • فرد مشمول موظف است در زمان تعیین شده برای کمسیون پزشکی حاضر شود تا تصمیمات مورد نظر درباره او گرفته شود.

مشاوره تلفنی مدارک اخذ معافیت پزشکی بیماری های خون و انکولوژی 70703025 021

گفتنی است اگر نظر شورای پزشکی منفی باشد درخواست شما مبنی بر معافیت پزشکی بیماری های خون و انکولوژی رد می شود. مشمول تا 10روز می تواند اعتراض خود را به صورت کتبی به نظام وظیفه تحویل دهد. سپس شورای پزشکی دوباره تشکیل می شود و در صورت نیاز دوباره فرد مشمول برای انجام معاینات به بیمارستان معرفی می شود.

به منظور اقدام سریع تر برای معافیت پزشکی خدمت سربازی می توانید با گروه مشاوره باران 70703025 021 تماس گرفته و هر چه سریع تر برای معافیت خدمت نظام وظیفه سربازی اقدام کنید.

مدارک مورد نیاز معافیت پزشکی بیماری های خون و انکولوژی

 • مدارک شناسایی فرد متقاضی مانند اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی برای همه معافیت ها لازم است.
 • عکس از مشمول نیز مورد بعدی مدارک برای اخذ معافیت است.
 • با توجه به اینکه تحصیلات رابطه مستقیمی با نوع معافیت پزشکی بیماری های خون و انکولوژی دارد باید آخرین مدرک تحصیلی را نیز ارائه کنید.
 • پر کردن فرم اولیه پزشکی نیز برای معافیت پزشکی لازم است.
 • و …

بند های بیماری های خونی و انکولوژی، مطابق با آیین نامه پزشکی سازمان نظام وظیفه عمومی

شرایط معافیت پزشکی بیماری های خون و انکولوژِی بر اساس آیین نامه پزشکی سازمان نظام وظیفه عمومی به شرح زیر است. برای اطلاعات بیشتر می توانید این بخش را مطالعه نمایید. ممکن است اطلاعات بندهای زیر کمی برای شما مبهم باشد. مشاوره نظاوه وظیفه باران آماده پاسخگویی به سوالات شما مشمولان عزیز است.

بند 1:
كم خوني هاي مگالوبلاستيك :

الف ) مقاوم به درمان : معاف دائم
ب) موارد قابل درمان دارويي : معاف از خدمات رزمي

بند 2:

اختلالات ساختماني ارثي گلبول قرمز :

الف) اوالوسيتوزيز بيش از 40درصد: معاف دائم
ب) 40 ≥ اوالوسيتوزيز > 15 : معاف از خدمات رزمي

بند 3:

كم خوني هاي مزمن مادر زادي :

الف) در موارد هموگلوبين زير 9 : معاف دائم

 • تبصره: براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر هموكلوبين زير 8 : معاف دائم

ب) 12 > همو گلوبين ≥ 9 : معاف از خدمات رزمي

 • تبصره- براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر هموكلوبين 12 > همو گلوبين ≥ 8 : معاف از خدمات رزمي

بند 4:

كم خوني هاي اكتسابي با هموگلوبين زير 10 : شش ماه معاف موقت

بند 5:

پلي گلبولي اوّليه (پلي سيتمي اوليه ) و ترومبوسيتوز اوليه : معاف دائم

بند 6:

اختلالات پلاكتي :
الف ) اختلالات پلاکتي با تعداد کمتر از 75000 بهمراه علائم : معاف دائم
ب) اختلالات کيفي پلاکتي به شرط بروز علائم باليني شامل خونريزي پوستي مخاطي با تأييد مراکز تخصصي نظامي يا دانشگاهي معتبر : معاف دائم
ج ) اختلالات کمي وکيفي پلاکتي در موارد خفيف تر از موارد فوق : معاف از خدمات رزمي

بند 7:

بدخيمي هاي خون و دستگاه لنفاوي بطور كلّي : معاف دائم

بند 8:

اختلالات خوني ارثي و اكتسابي با منشأ ايمونولوژيك در صورت داشتن علائم باليني با تأييد مراکز تخصصي نظامي يا دانشگاهي معتبر: معاف دائم

بند 9:

آگرانولوسيتوز : معاف دائم
تبصره: آگرانولوسيتوز هاي ناشي از مصرف دارو : شش ماه معاف موقت

بند 10:

تالاسمي ماژور، تالاسمي اينترمديت و سندرمهاي سيكل سل (بجز سيکل تريت (trait ) : معاف دائم

بند 11:

هيپراسپلينيسيم : معاف دائم

بند 12:

بيماري فاويسم و يا اختلالات آنزيمي گلبول قرمز: معاف از خدمات رزمي

بند 13:

آپلازي و يا هيپوپلاري مغز استخوان با هموگلوبين زير 10 يا پلاكت زير صد هزارو يا شمارش مطلق نوتروتيل زير 1200 و يا آنكه به درمان دارويي مقاوم باشد : معاف دائم

بند 14:

تومورهاي بدخيم از هر نوع و در هر عضو كه باشد ولو اينكه درمان شده باشد : معاف دائم

بند 15:

تومورهاي خوش خيم چنانچه سبب اختلال مشهود در كار عضو يا بصورت عود كننده و يا با كراهت منظر همراه باشد : معاف دائم

بند 16:

مشمولين پزشک که از سلامتي کامل در خصوص هر يک از بيماريهاي فوق برخوردار نباشند (بيماري آنان در حد معافيت دائم باشد) ليکن قادر به طبابت در نيروهاي مسلح باشند : معاف از خدمات سنگين

بند 17:

ساير بيماريها :

الف) ساير بيماريهاي موضوع اين بخش که منطبق با دسته دوم ماده 2 آيين نامه مي باشند : معاف از خدمات رزمي
ب) ساير بيماريهاي موضوع اين بخش که منطبق با دسته سوم ماده 2 آيين نامه مي باشند : شش ماه معاف موقت
ج) ساير بيماريهاي موضوع اين بخش که منطبق با دسته چهارم ماده 2 آيين نامه مي باشند : معاف دائم

[ultimate_fancytext strings_textspeed=”35″ strings_backspeed=”0″ fancytext_strings=”برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد معافیت پزشکی بیماری های خون و انکولوژِی همین حالا با مرکز مشاوره تلفنی باران به شماره 70703025 021 تماس حاصل نمایید.” ex_class=”fancyText_Sarbazi”]

با سابقه ترین مرکز مشاوره تلفنی

70703025 021

همین حالا با برترین مشاورین نظام وظیفه تماس بگیر

مرکز مشاوره تلفنی باران 70703025 021

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: