معافیت پزشکی بیماری های ریه و قفسه صدری

آیا کسانی که به بیماری های ریه و قفسه صدری مبتلا هستند از سربازی معاف می شوند؟

32 9,197

شورای پزشکی نظام وظیفه برای هر نوع بیماری قوانین و ضوابطی را به منظور معافیت پزشکی مشخص کرده است. بخش هفتم این قوانین مربوط به بیماری های ریه و قفسه صدری است. مشمولینی که شرایط بیماریشان با هر کدام از این بند ها مطابقت دارد می توانند از خدمت نظام وظیفه معاف شوند. البته به صرف اینکه فرد مشمول بیماری ریه یا قفسه صدری داشته باشد از خدمت سربازی معاف نمی شود.

در این قوانین حدود و درجه معینی برای هر بیماری مشخص شده است و با توجه به این حدود و شرایط بیماری فرد مشمول و میزان تحصیلات او در مورد چگونی معافیت وی تصمیم گیری می شود.

معافیت بیماری های ریه قوانین و تبصره های خاص خود را دارد. عموما مشمولین درباره بیماری خود اطلاعات تخصصی و کافی ندارند. ما در این مقاله قصد داریم تا به طور ساده تری به شرایط معافیت پزشکی بیماری های ریه و قفسه صدری بپردازیم.

بیماری های ریه و قفسه صدری شامل چه بیماری هایی هستند؟

هرگونه اختلال یا عارضه در سیستم تنفسی، ریه و قفسه صدری که باعث شود وضعیت تنفسی فرد تحت تاثیر قرار گیرد جزئی از بیماری های ریه و قفسه صدری است.

بیماری های ریه انواع مختلفی دارد که برخی از آنها عبارتند از:
 • برونشیت
 • آسم
 • تغییر شکلهای مادرزادی قفسه صدری مانند سینه فرورفته (سینه قیفی شکل)، جناغ برجسته یا فقدان عضلات تنفسی، تغییر شکلهای مادرزادی یااکتسابی مجاری هوائی، تغییر شکل و نقصهای مادرزادی دیافراگم
 • شکستگی دنده ها یا جناغ یا ترقوه یا کتف
 • فیبروز منتشر ریه، بیماریهای قارچی مزمن ریه
 • سندرم کارتاژنز، پنوموکونیوزها، سارکوئیدوز، انواع پلورزیها، سابقه پنوموتوراکس خود به خودی
 • کیست های مختلف ریه (درموئید و،،،) پلوروپریکاردیال. ضایعات بولاریه و یا کیست های هوائی بزرگ و متعدد
 • سابقه ترومبوآمبولی ریه
 • اجسام خارجی ریه، سابقه عمل جراحی قفسه سینه، پیوند ریه

نوع معافیت پزشکی بیماری های ریه و قفسه صدری بستگی به میزان تحصیلات مشمول دارد

بیماری های ریه وقفسه صدری چگونه موجب اخذ معافیت پزشکی می شوند؟

همانطور که می دانید خدمت نظام وظیفه سربازی شامل فعالیت های سنگین و فشار های ناشی از کار و استرس می باشد. پس نمی توان انجام این فعالیت ها را از افرادی که بیماری های سختی مثل بیماری های ریه و قفسه ی صدری مانند آسم دارند انتظار داشت. بنابراین معافیت پزشکی بیماری های ریه و قفسه صدری یکی از مهمترین معافیت های پزشکی می باشد.

 • با تماس با شماره ۷۰۷۰۳۰۲۵ ۰۲۱ از شرایط معافیت و کسری خدمت نظام وظیفه مطلع شوید. شاید شما هم شرایط معافیت داشته باشید.

مقاله مزایا و معایب انواع معافیت پزشکی را از دست ندهید.

مراحل دریافت معافیت پزشکی بیماری های ریه و قفسه صدری چگونه است؟

برخی از مهمترین مراحلی که باید برای اخذ معافیت پزشکی بیماری های ریه و قفسه صدری انجام دهید به شرح زیر است.

 • به مراکز پلیس+۱۰ مراجعه کنید.
 • فرم معافیت پزشکی را تکمیل کرده و تحویل دهید.
 • آزمایشات مربوطه را در مراکز مورد تایید انجام دهید.
 • معاینه اولیه توسط پزشک و تکمیل برگ معاینه انجام شود.
 • در جلسه کمیسیون پزشکی حاضر شوید.
 • و…

به منظور اقدام سریع تر برای معافیت پزشکی بیماری های ریه و قفسه صدری می توانید با گروه مشاوره باران ۷۰۷۰۳۰۲۵ ۰۲۱ تماس بگیرید.

مدارک دریافت معافیت پزشکی بیماری های ریه و قفسه صدری

 • اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی مشمول
 • فرم اولیه پزشکی
 • آخرین مدرک تحصیلی
 • تهیه مدارک پزشکی ( مانند تصویر MRI و …)
 • عکس از مشمول
 • و …

بند های بیماری های ریه و قفسه صدری، مطابق با آیین نامه پزشکی سازمان نظام وظیفه عمومی

شرایط معافیت پزشکی بیماری های ریه و قفسه صدری بر اساس آیین نامه پزشکی سازمان نظام وظیفه عمومی به شرح زیر است. برای اطلاعات بیشتر می توانید این بخش را مطالعه نمایید. ممکن است اطلاعات بندهای زیر کمی برای شما مبهم باشد. باران مشاوره آماده پاسخگویی به سوالات شما مشمولان عزیز است.

بند ۱:

تغییر شکلهای مادرزادی قفسه صدری مانند سینه فرورفته (سینه قیفی شکل) ، جناغ برجسته یا فقدان عضلات تنفسی :

الف) همراه با اختلال واضح بالینی ( و تأیید پاراکلینیک )در عملکرد قلب (EF کمتر از ۵۰ )یا ریه(FVC کمتر از ۴۰درصد پایه) : معاف دائم
ب) بدون اختلال تنفسی و قلبی : معاف از خدمات رزمی

بند ۲:
تغییر شکلهای مادرزادی یااکتسابی مجاری هوائی (فیستولها و تراکئوبرونکومگالی ) بهمراه اختلال عملکرد متوسط یا شدید ریه ( FEV1 کمتر از ۵۰درصد ) : معاف دائم

بند ۳:
تغییر شکل و نقصهای مادرزادی دیافراگم (نبودن دیافراگم یا فلج آن) : معاف دائم

بند ۴:

عدم تشکیل قسمتی از ریه (آژنزی ریه) یا آپلازی کامل یا جزئی یا رزکسیون قسمتی از ریه طی عمل جراحی :

الف) با اختلال متوسط تا شدید درعملکرد تنفسی(FVC کمتر از ۴۰درصد پایه) : معاف دائم
ب) با اختلال خفیف در عملکرد تنفسی : معاف از خدمات رزمی

بند ۵:
استئیت و استئومیلیت دنده ها یا ترقوه یا جناغ سینه یا کتف :

الف) نوع مزمن (بیش از ۶ماه ) : معاف دائم
ب) نوع حاد : شش ماه معاف موقت
ج) نوع بهبود یافته : معاف از خدمات رزمی

بند ۶:

شکستگی دنده ها (۳ یا بیشتر) یا جناغ یا ترقوه یا کتف :

الف) درموارد حاد جهت سیر مراحل درمان : شش ماه معاف موقت
ب)درصورتیکه موجب اختلال متوسط یا بیشتر عملکرد تنفسی یا تغییر شکل شدید شده باشد به شرط اثبات در بیمارستانهای نظامی یا دانشگاهی (FEV1 کمتر از ۵۰درصد یاFVC کمتر از ۴۰درصد پایه) : معاف دائم.
ج) در صورت اختلال خفیف عملکرد تنفسی : معاف از خدمات رزمی

بند ۷:
سیکاتریس ها ( ناشی ازسوختگی و یا اعمال جراحی) که ایجاد اختلال عملکرد تنفسی متوسط یا بیشتر نماید (FEV1 کمتر از ۵۰درصد یاFVC کمتر از ۴۰درصد پایه) : معاف دائم

بند ۸:

انواع پلورزیها :

الف) نوع مزمن ( بیش از ۶ماه ) : معاف دائم
ب) نوع حاد : شش ماه معاف موقت

بند ۹:

سابقه پنوموتوراکس خودبخودی:

الف) تکرار شونده ( بیش از یک بار) : معاف دائم
ب) یک بار تأیید شده : معاف ازخدمات رزمی

بند ۱۰:

سارکوئیدوز، فیبروز منتشر ریه ، سندرم کارتاژنز : معاف دائم

 • تبصره: در خصوص فیبروز ریه در صورتیکه کمتر از یک لوب درگیر باشد برای دارندگان مدارک کارشناسی و بالاتر : معاف از خدمات رزمی

بند ۱۱:

فیبروز ریه ناشی از اسکار:

الف) با اختلال عملکرد متوسط یا بیشتر(FEV1 کمتر از ۵۰درصد یاFVC کمتر از ۴۰درصد پایه) : معاف دائم
ب) با اختلال عملکرد خفیف : معاف از خدمات رزمی

بند ۱۲:
بیماریهای قارچی مزمن ریه : معاف دائم

بند ۱۳:
پنوموکونیوزها : معاف دائم

بند ۱۴:

سابقه ترومبوآمبولی ریه :

الف) اگر تکرار شونده باشد(بیش از یک بار) : معاف دائم
ب) اگر تکرار شونده نباشد : معاف از خدمات رزمی

بند ۱۵:

آمفیزم ریه :

الف) بصورت منتشر : معاف دائم
ب) لوکالیزه : معاف از خدمات رزمی

بند ۱۶:

کیست های مختلف ریه (درموئید و…) پلوروپریکاردیال ، ضایعات بولاریه و یا کیست های هوائی بزرگ و متعدد :

الف)با اختلال متوسط یا بیشتر عملکرد تنفسی(FEV1 کمتر از ۵۰درصد یاFVC کمتر از ۴۰درصد پایه) : معاف دائم
ب) با اختلال عملکرد خفیف و یا بدون اختلال عملکرد تنفسی : معاف از خدمات رزمی

بند ۱۷:

سکلهای ریوی (ناشی از آبسه و ….) :

الف)با اختلال متوسط یا بیشتر عملکرد تنفسی(FVC کمتر از ۴۰درصد پایه) : معاف دائم
ب) با اختلال خفیف عملکرد و یا بدون اختلال عملکرد تنفسی : معاف از خدمات رزمی

بند ۱۸:
برونشکتازی با درگیری حداقل دو لوب : معاف دائم

بند ۱۹:
سیستیک فیبروزیس (CF) : معاف دائم

بند ۲۰:
برونشیت مزمن همراه با اختلال عملکرد تنفسی متوسط و یا بیشتر( FEV1 کمتر از ۵۰درصد) : معاف دائم

بند ۲۱:

آسم به شرط اثبات کلینیکی و پاراکلینیکی و داشتن سوابق درمانی بالینی ( FEV1 کمتر از ۵۰درصد) :

الف) با اختلال عملکرد تنفسی متوسط و یا بیشتر : معاف دائم
ب) در نوع خفیف و آلرژیهای تنفسی : معاف از خدمات رزمی

بند ۲۲:
اجسام خارجی ریه ، برونش و مدیاستن که عارضه ریوی ایجاد کرده و باعث اختلال متوسط و یا بیشتر در عملکرد ریه شده باشد و یا شرائین بزرگ را به مخاطره بیندازد به شرط اثبات در بیمارستانهای نظامی یا دانشگاهی : معاف دائم

بند ۲۳:
سابقه اعمال جراحی قفسه سینه اعم از برداشتن دو و یا بیش از دو دنده یا توراکوپلاستی یا رزکسیون حداقل یک لوب ریه یا دکورتیکاسیون ریه : معاف دائم

 • تبصره: تروما های غیرنافذ ریه که باعث پارگی و کونتوزیون ریه شده باشد و بدون عمل جراحی بهبود یافته و اختلال عملکرد تنفسی نیز ایجاد نکرده باشد : معاف از خدمات رزمی

بند ۲۴:
تنگی های تراشه یا برونشها که ایجاد اختلال عملکرد تنفسی متوسط و یا بیشتر نموده باشد (با تأیید یافته های اسپیرومتری) : معاف دائم

بند ۲۵:
مدیاستنیتهای مزمن : معاف دائم

بند ۲۶:
پیوند ریه : معاف دائم

بند ۲۷:
هیپرتانسیون پولمونر اولیه در هر مرحله : معاف دائم

بند ۲۸:
مشمولین پزشک که از سلامتی کامل در خصوص هر یک از بیماریهای فوق برخوردار نباشند (بیماری آنان در حد معافیت دائم باشد) لیکن قادر به طبابت در نیروهای مسلح باشند : معاف از خدمات سنگین

بند ۲۹:

سایر بیماریها :

الف) سایر بیماریهای موضوع این بخش که منطبق با دسته دوم ماده ۲ آیین نامه می باشند : معاف از خدمات رزمی
ب) سایر بیماریهای موضوع این بخش که منطبق با دسته سوم ماده ۲ آیین نامه می باشند : شش ماه معاف موقت
ج) سایر بیماریهای موضوع این بخش که منطبق با دسته چهارم ماده ۲ آیین نامه می باشند : معاف دائم

با سابقه ترین مرکز مشاوره تلفنی

۷۰۷۰۳۰۲۵ ۰۲۱

همین حالا با برترین مشاورین نظام وظیفه تماس بگیر

مرکز مشاوره تلفنی باران 70703025 021

تعداد دیدگاه ها 32 تا
 1. سینا :

  سلام خدمت شما دوست عزیز
  داداش من قفسه سینه برجسته دارم توری ک از زیر پیرن هم معلومه
  وقتی چند دیقه شروع به دویدن میکنم قفسه سینم واقعا بهش فشار میاد و بزرگ تر میشه و از شدت درد به سمت پایین میکشه کتفامو
  آیا از خدمت معاف میشم یا درصدی برام کم میکنن

  1. باران مشاوره :

   سلام. تغییر شکلهای مادرزادی قفسه صدری مانند سینه فرورفته (سینه قیفی شکل) ، جناغ برجسته یا فقدان عضلات تنفسی :
   الف) همراه با اختلال واضح بالینی ( و تأیید پاراکلینیک )در عملکرد قلب (EF کمتر از ۵۰ )یا ریه(FVC کمتر از ۴۰درصد پایه) : معاف دائم
   ب) بدون اختلال تنفسی و قلبی : معاف از خدمات رزمی

 2. Davod :

  سلام ضمن تشکر بابت پاسخگویی،اهل شهرستانم و برای معافیت سینه قیفی اقدام کردم و طبق آزمایش، fvc من ۳۰ درصد بود.کمیسیون منو ارجاع داد به بیمارستانی در تهران‌.میخواستم بدونم این موضوع عادیه؟ در اونجا هم همین ازمایش اسپیرومتری رو میگیرن و اگه تایید بشه معافیتم حتمیه؟

  1. باران مشاوره :

   سلام.در صورتی شرایط که عنوان کردین مجددا احراز گردد معاف دائم خواهید شد.
   تغییر شکلهای مادرزادی قفسه صدری مانند سینه فرورفته (سینه قیفی شکل) ، جناغ برجسته یا فقدان عضلات تنفسی :
   الف) همراه با اختلال واضح بالینی ( و تأیید پاراکلینیک )در عملکرد قلب (EF کمتر از ۵۰ )یا ریه(FVC کمتر از ۴۰درصد پایه) : معاف دائم
   ب) بدون اختلال تنفسی و قلبی : معاف از خدمات رزمی

 3. امیر حسین :

  من از همون بدو تولد عفونت ریوی داشتم ..و هنوز تنگی نفس دارم آیا شامل معافیت دائم میشود ؟؟

  1. باران مشاوره :

   سلام.در کل بیماریهایی که مزمن هستن و به درمان واکنش نشان نمیدهند و اینکه گذشت زمان روی آن تاثیری نمی گذارد شامل معافیت دائم می باشد.در صورتی که که تنگی نفس شما با (FEV1) کمتر از ۵۰ درصد باشد در بند الف سایر بیماریها شامل معافیت از خدمات رزمی می باشد.

 4. Ami :

  ممکنه شورای پزشکی به آزمایشات بیمارستان بسنده نکنه و خواستار آزمایشات بیشتر بشه؟

  1. باران مشاوره :

   سلام
   اگر نیار بدونه بله می تونه هر ازمایشی رو درخواست بده

 5. Ami :

  برای معافیت با قفسه سینه قیفی شکل، ممکنه عکس سی تی اسکن هم بخوان؟

  1. باران مشاوره :

   سلام.در این بیماری بیشتر عملکرد قلب و ریه مدنظر هست ولی درصورت نیاز برای بررسی های بیشتر هرنوع آزمایشی که به تشخیص میزان دقیق بیماری تون کمک میکنه از شما اخذ خواهد شد.

 6. Ami :

  معاف شدن با قفسه سینه فرورفته، ربطی به اندازه‌ی عمق این قوس در سینه داره؟

  1. باران مشاوره :

   سلام.خیر. تغییر شکلهای مادرزادی قفسه صدری مانند سینه فرورفته (سینه قیفی شکل) ، جناغ برجسته یا فقدان عضلات تنفسی :
   الف) همراه با اختلال واضح بالینی ( و تأیید پاراکلینیک )در عملکرد قلب (EF کمتر از ۵۰ )یا ریه(FVC کمتر از ۴۰درصد پایه) : معاف دائم
   ب) بدون اختلال تنفسی و قلبی : معاف از خدمات رزمی

 7. علی :

  سلام‌خسته‌نباشید‌من‌شورا پان‌سینوزیت‌واسم‌نوشته معافیت داره؟؟ عکس‌سرم رونشون‌دادم کل‌سینوس هام درگیره

  1. باران مشاوره :

   سلام
   تومورهای بینی و سینوسها (یکطرفه یا دو طرفه) :
   الف) بدخیم : معاف دائم
   ب) خوش خیم : معاف از خدما ت رزمی

 8. ناشناس :

  سلام وقتتون بخیر ، سابقه کیست هیداتیک ریه و همچنین دوبار عمل جراحی کیست هیداتیک در زمان نوجوانی دارم ، درواقع لوب سمت چپی ریه ام دوبار (در سال های متفاوت) جراحی شده ، در حال حاضر دانشجوام ، آیا امکان معافیت دایم حین تحصیل وجود دارد ؟ باتشکر .

  1. باران مشاوره :

   سلام
   بیماریهای عفونی (میکروبی، انگلی ، قارچی) :
   الف)مزمن و عود کننده با سه نوبت یا بیشتردر هر یک از اعضاء ذیل :کلیه ، لگنچه، حالب ، مثانه ، بیضه ها ، مجاری ادرار و پروستات: معاف دائم

   توضیحات بند (۳) جزء (الف) :در موارد حاد به استناد جزء (ب) بند سایر بیماری ها شش ماه معاف موقت در نظر گرفته شود.

   ب) اپیدیدیمیت و پروستاتیت مزمن : معاف از خدمات رزمی

 9. خاطره :

  پسر من قفسه سینه صدری داشت و امسال جراحی کرد. داخل بدنش میله فلزی (بار) گذاشتن و تا سه سال باید بمونه. آیا شامل معافیت میشه؟

  1. باران مشاوره :

   سلام
   تغییر شکلهای مادرزادی قفسه صدری مانند سینه فرورفته (سینه قیفی شکل) ، جناغ برجسته یا فقدان عضلات تنفسی :
   الف) همراه با اختلال واضح بالینی ( و تأیید پاراکلینیک )در عملکرد قلب (EF کمتر از ۵۰ )یا ریه(FVC کمتر از ۴۰درصد پایه) : معاف دائم
   ب) بدون اختلال تنفسی و قلبی : معاف از خدمات رزمی

 10. حسین :

  سلام وقت بخیر
  من فرورفتگی قفسه سینه دارم و الان دانشجو هستم.
  میخواستم بدونم الان میتونم پیگیرش بشم و معافیت بگیرم یا باید از دانشگاه فارغ از تحصیل بشم بعد؟
  حین تحصیل میشه معافیت گرفت؟

  1. باران مشاوره :

   سلام
   طبق آیین نامه پزشکی مدرک تحصیلی در این معافیت تاثیری نداره و میتونی حین تحصیل درخواست بدی ولی بعضا پیش اومده که پلیس بعلاوه ۱۰ گفتن باید صبر کنی درست تموم شه بنابراین حتما به خودشون مراجعه کن

 11. مجتبی :

  سلام من فرورفتگی قفسه سینه دارم؛ میخواستم ببینم اگه معاف دائم نشدم و برگه اعزام به خدمتم صادر شد،میتونم مثل بقیه که غیبت دارن نرم؟

  1. باران مشاوره :

   بله غیبت می خوری منتها بعد از یک سال غیبت قانونا حق دارن دستگیرت کنن.

 12. نیما :

  سلام خسته نباشید من دوستم مشکل قفسه صدری داره به قلبش فشار میاره چند روزی هم در بیمارستان ارتش بستری شد بازم درد میکنه قلبش رفته دکتر گفت قلب باز گفته برو توراکس رفته بیمارستان محلاتی سپاه تبریز دکتر سی تی اسکن گرفته گفته باید عمل شی به قلبت فشار میاد .احتمال معافیتش چقده با مدارک کامل پزشکی چطوری میتونه معاف شع؟

  1. باران مشاوره :

   سلام نیما جان
   مرسی که انقدر دوست با مرام و پیگیری هستی
   تغییر شکلهای مادرزادی قفسه صدری مانند سینه فرورفته (سینه قیفی شکل) ، جناغ برجسته یا فقدان عضلات تنفسی :
   الف) همراه با اختلال واضح بالینی ( و تأیید پاراکلینیک )در عملکرد قلب (EF کمتر از ۵۰ )یا ریه(FVC کمتر از ۴۰درصد پایه) : معاف دائم
   ب) بدون اختلال تنفسی و قلبی : معاف از خدمات رزمی

 13. فراز :

  من پنوموتوراکس خودبه خودی دارم که برای هر ریه یک بار پیش اومده. دفترچه معافیت پزشکی نوشته که دوبار پنومتوتوراکس معافیت دائم داره منتها این دوبار باید برای یک ریه پیش بیاد یا اینکه دوبار در کل منظور هست؟

  1. باران مشاوره :

   پنوموتوراکس اگه تکرار شونده و خود به خودی باشه معافیت دائم داره باید بیش تر از یک بار تایید بشه.

   1. پیروز :

    سلام، من هم پنوموتراکس خودبه خودی دوبار برام اتقاق افتاده، آیا امکانش هست معافیت رو ندن؟

    1. باران مشاوره :

     پیروز جان برای تخمین نوع معافیتت نیاز به اطلاعت بیشتری داریم

 14. حمیدرضا حیدری :

  سلام — من برجستگی قفسه سینه دارم و استخوان های پایین جناق سینم انگار بد رشد کردنه دستم رو که میزارم روش مشخصه و زمانی فعالیت ورزشی انجام میدم مثلا ۱۰۰ متر می دوم نفسم می گیره و همزمان کتف چپم میاد بدرد یا دندون هام تیر میکشن بعضی وقت ها هم زیر دنده هام درد میگیره که نمی تونم حرکت کنم — با چنین شرایطی می تونم معاف بشم

  1. باران مشاوره :

   حمیدرضا وضعیت معافیت شما بستگی به وخامت عارضه از دید کمیسیون داره و واقعا حتی نمیشه تخمین زد شانس معافیتت رو

 15. محسن محمدی :

  من آسم و فرورفتگی قفسه سینه دارم و fev1 بنده در معاینه کلینیک نظام وظیفه ۵۲ شده آیا معافیت دائم میشم یا برای ۲ درصد معاف نمیشم؟؟

  1. باران مشاوره :

   آقا محسن اصلا قابل پیشبینی نیست.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: