معافیت پزشکی بیماری های ریه و قفسه صدری

آیا کسانی که به بیماری های ریه و قفسه صدری مبتلا هستند از سربازی معاف می شوند؟

32 9,672

شورای پزشکی نظام وظیفه برای هر نوع بیماری قوانین و ضوابطی را به منظور معافیت پزشکی مشخص کرده است. بخش هفتم این قوانین مربوط به بیماری های ریه و قفسه صدری است. مشمولینی که شرایط بیماریشان با هر کدام از این بند ها مطابقت دارد می توانند از خدمت نظام وظیفه معاف شوند. البته به صرف اینکه فرد مشمول بیماری ریه یا قفسه صدری داشته باشد از خدمت سربازی معاف نمی شود.

در این قوانین حدود و درجه معینی برای هر بیماری مشخص شده است و با توجه به این حدود و شرایط بیماری فرد مشمول و میزان تحصیلات او در مورد چگونی معافیت وی تصمیم گیری می شود.

معافیت بیماری های ریه قوانین و تبصره های خاص خود را دارد. عموما مشمولین درباره بیماری خود اطلاعات تخصصی و کافی ندارند. ما در این مقاله قصد داریم تا به طور ساده تری به شرایط معافیت پزشکی بیماری های ریه و قفسه صدری بپردازیم.

بیماری های ریه و قفسه صدری شامل چه بیماری هایی هستند؟

هرگونه اختلال یا عارضه در سیستم تنفسی، ریه و قفسه صدری که باعث شود وضعیت تنفسی فرد تحت تاثیر قرار گیرد جزئی از بیماری های ریه و قفسه صدری است.

بیماری های ریه انواع مختلفی دارد که برخی از آنها عبارتند از:
 • برونشیت
 • آسم
 • تغییر شكلهای مادرزادی قفسه صدری مانند سینه فرورفته (سینه قیفی شكل)، جناغ برجسته یا فقدان عضلات تنفسی، تغییر شكلهای مادرزادی یااكتسابی مجاری هوائی، تغییر شكل و نقصهای مادرزادی دیافراگم
 • شكستگی دنده ها یا جناغ یا ترقوه یا کتف
 • فیبروز منتشر ریه، بیماریهای قارچی مزمن ریه
 • سندرم كارتاژنز، پنوموكونیوزها، ساركوئیدوز، انواع پلورزیها، سابقه پنوموتوراكس خود به خودی
 • كیست های مختلف ریه (درموئید و،،،) پلوروپریكاردیال. ضایعات بولاریه و یا كیست های هوائی بزرگ و متعدد
 • سابقه ترومبوآمبولی ریه
 • اجسام خارجی ریه، سابقه عمل جراحی قفسه سینه، پیوند ریه

نوع معافیت پزشکی بیماری های ریه و قفسه صدری بستگی به میزان تحصیلات مشمول دارد

بیماری های ریه وقفسه صدری چگونه موجب اخذ معافیت پزشکی می شوند؟

همانطور که می دانید خدمت نظام وظیفه سربازی شامل فعالیت های سنگین و فشار های ناشی از کار و استرس می باشد. پس نمی توان انجام این فعالیت ها را از افرادی که بیماری های سختی مثل بیماری های ریه و قفسه ی صدری مانند آسم دارند انتظار داشت. بنابراین معافیت پزشکی بیماری های ریه و قفسه صدری یکی از مهمترین معافیت های پزشکی می باشد.

 • با تماس با شماره 70703025 021 از شرایط معافیت و کسری خدمت نظام وظیفه مطلع شوید. شاید شما هم شرایط معافیت داشته باشید.

مقاله مزایا و معایب انواع معافیت پزشکی را از دست ندهید.

مراحل دریافت معافیت پزشکی بیماری های ریه و قفسه صدری چگونه است؟

برخی از مهمترین مراحلی که باید برای اخذ معافیت پزشکی بیماری های ریه و قفسه صدری انجام دهید به شرح زیر است.

 • به مراکز پلیس+10 مراجعه کنید.
 • فرم معافیت پزشکی را تکمیل کرده و تحویل دهید.
 • آزمایشات مربوطه را در مراکز مورد تایید انجام دهید.
 • معاینه اولیه توسط پزشک و تکمیل برگ معاینه انجام شود.
 • در جلسه کمیسیون پزشکی حاضر شوید.
 • و…

به منظور اقدام سریع تر برای معافیت پزشکی بیماری های ریه و قفسه صدری می توانید با گروه مشاوره باران 70703025 021 تماس بگیرید.

مدارک دریافت معافیت پزشکی بیماری های ریه و قفسه صدری

 • اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی مشمول
 • فرم اولیه پزشکی
 • آخرین مدرک تحصیلی
 • تهیه مدارک پزشکی ( مانند تصویر MRI و …)
 • عکس از مشمول
 • و …

بند های بیماری های ریه و قفسه صدری، مطابق با آیین نامه پزشکی سازمان نظام وظیفه عمومی

شرایط معافیت پزشکی بیماری های ریه و قفسه صدری بر اساس آیین نامه پزشکی سازمان نظام وظیفه عمومی به شرح زیر است. برای اطلاعات بیشتر می توانید این بخش را مطالعه نمایید. ممکن است اطلاعات بندهای زیر کمی برای شما مبهم باشد. باران مشاوره آماده پاسخگویی به سوالات شما مشمولان عزیز است.

بند 1:

تغيير شكلهاي مادرزادي قفسه صدري مانند سينه فرورفته (سينه قيفي شكل) ، جناغ برجسته يا فقدان عضلات تنفسي :

الف) همراه با اختلال واضح باليني ( و تأييد پاراكلينيك )در عملكرد قلب (EF کمتر از 50 )يا ريه(FVC کمتر از 40درصد پايه) : معاف دائم
ب) بدون اختلال تنفسي و قلبي : معاف از خدمات رزمي

بند 2:
تغيير شكلهاي مادرزادي يااكتسابي مجاري هوائي (فيستولها و تراكئوبرونكومگالي ) بهمراه اختلال عملكرد متوسط يا شديد ريه ( FEV1 کمتر از 50درصد ) : معاف دائم

بند 3:
تغيير شكل و نقصهاي مادرزادي ديافراگم (نبودن ديافراگم يا فلج آن) : معاف دائم

بند 4:

عدم تشكيل قسمتي از ريه (آژنزي ريه) يا آپلازي كامل يا جزئي يا رزكسيون قسمتي از ريه طي عمل جراحي :

الف) با اختلال متوسط تا شديد درعملکرد تنفسي(FVC کمتر از 40درصد پايه) : معاف دائم
ب) با اختلال خفيف در عملکرد تنفسي : معاف از خدمات رزمي

بند 5:
استئيت و استئوميليت دنده ها يا ترقوه يا جناغ سينه يا كتف :

الف) نوع مزمن (بيش از 6ماه ) : معاف دائم
ب) نوع حاد : شش ماه معاف موقت
ج) نوع بهبود يافته : معاف از خدمات رزمي

بند 6:

شكستگي دنده ها (3 يا بيشتر) يا جناغ يا ترقوه يا کتف :

الف) درموارد حاد جهت سير مراحل درمان : شش ماه معاف موقت
ب)درصورتيکه موجب اختلال متوسط يا بيشتر عملكرد تنفسي يا تغيير شكل شديد شده باشد به شرط اثبات در بيمارستانهاي نظامي يا دانشگاهي (FEV1 کمتر از 50درصد ياFVC کمتر از 40درصد پايه) : معاف دائم.
ج) در صورت اختلال خفيف عملکرد تنفسي : معاف از خدمات رزمي

بند 7:
سيكاتريس ها ( ناشي ازسوختگي و يا اعمال جراحي) كه ايجاد اختلال عملكرد تنفسي متوسط يا بيشتر نمايد (FEV1 کمتر از 50درصد ياFVC کمتر از 40درصد پايه) : معاف دائم

بند 8:

انواع پلورزيها :

الف) نوع مزمن ( بيش از 6ماه ) : معاف دائم
ب) نوع حاد : شش ماه معاف موقت

بند 9:

سابقه پنوموتوراكس خودبخودي:

الف) تكرار شونده ( بيش از يك بار) : معاف دائم
ب) يك بار تأييد شده : معاف ازخدمات رزمي

بند 10:

ساركوئيدوز، فيبروز منتشر ريه ، سندرم كارتاژنز : معاف دائم

 • تبصره: در خصوص فيبروز ريه در صورتيكه كمتر از يك لوب درگير باشد براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر : معاف از خدمات رزمي

بند 11:

فيبروز ريه ناشي از اسكار:

الف) با اختلال عملكرد متوسط يا بيشتر(FEV1 کمتر از 50درصد ياFVC کمتر از 40درصد پايه) : معاف دائم
ب) با اختلال عملكرد خفيف : معاف از خدمات رزمي

بند 12:
بيماريهاي قارچي مزمن ريه : معاف دائم

بند 13:
پنوموكونيوزها : معاف دائم

بند 14:

سابقه ترومبوآمبولي ريه :

الف) اگر تكرار شونده باشد(بيش از يک بار) : معاف دائم
ب) اگر تكرار شونده نباشد : معاف از خدمات رزمي

بند 15:

آمفيزم ريه :

الف) بصورت منتشر : معاف دائم
ب) لوكاليزه : معاف از خدمات رزمي

بند 16:

كيست هاي مختلف ريه (درموئيد و…) پلوروپريكارديال ، ضايعات بولاريه و يا كيست هاي هوائي بزرگ و متعدد :

الف)با اختلال متوسط يا بيشتر عملكرد تنفسي(FEV1 کمتر از 50درصد ياFVC کمتر از 40درصد پايه) : معاف دائم
ب) با اختلال عملكرد خفيف و يا بدون اختلال عملكرد تنفسي : معاف از خدمات رزمي

بند 17:

سكلهاي ريوي (ناشي از آبسه و ….) :

الف)با اختلال متوسط يا بيشتر عملكرد تنفسي(FVC کمتر از 40درصد پايه) : معاف دائم
ب) با اختلال خفيف عملكرد و يا بدون اختلال عملكرد تنفسي : معاف از خدمات رزمي

بند 18:
برونشكتازي با درگيري حداقل دو لوب : معاف دائم

بند 19:
سيستيك فيبروزيس (CF) : معاف دائم

بند 20:
برونشيت مزمن همراه با اختلال عملكرد تنفسي متوسط و يا بيشتر( FEV1 کمتر از 50درصد) : معاف دائم

بند 21:

آسم به شرط اثبات كلينيكي و پاراكلينيكي و داشتن سوابق درماني باليني ( FEV1 کمتر از 50درصد) :

الف) با اختلال عملكرد تنفسي متوسط و يا بيشتر : معاف دائم
ب) در نوع خفيف و آلرژيهاي تنفسي : معاف از خدمات رزمي

بند 22:
اجسام خارجي ريه ، برونش و مدياستن كه عارضه ريوي ايجاد كرده و باعث اختلال متوسط و يا بيشتر در عملكرد ريه شده باشد و يا شرائين بزرگ را به مخاطره بيندازد به شرط اثبات در بيمارستانهاي نظامي يا دانشگاهي : معاف دائم

بند 23:
سابقه اعمال جراحي قفسه سينه اعم از برداشتن دو و يا بيش از دو دنده يا توراكوپلاستي يا رزكسيون حداقل يک لوب ريه يا دكورتيكاسيون ريه : معاف دائم

 • تبصره: تروما هاي غيرنافذ ريه كه باعث پارگي و كونتوزيون ريه شده باشد و بدون عمل جراحي بهبود يافته و اختلال عملكرد تنفسي نيز ايجاد نكرده باشد : معاف از خدمات رزمي

بند 24:
تنگي هاي تراشه يا برونشها كه ايجاد اختلال عملكرد تنفسي متوسط و يا بيشتر نموده باشد (با تأييد يافته هاي اسپيرومتري) : معاف دائم

بند 25:
مدياستنيتهاي مزمن : معاف دائم

بند 26:
پيوند ريه : معاف دائم

بند 27:
هيپرتانسيون پولمونر اوليه در هر مرحله : معاف دائم

بند 28:
مشمولين پزشک که از سلامتي کامل در خصوص هر يک از بيماريهاي فوق برخوردار نباشند (بيماري آنان در حد معافيت دائم باشد) ليکن قادر به طبابت در نيروهاي مسلح باشند : معاف از خدمات سنگين

بند 29:

ساير بيماريها :

الف) ساير بيماريهاي موضوع اين بخش که منطبق با دسته دوم ماده 2 آيين نامه مي باشند : معاف از خدمات رزمي
ب) ساير بيماريهاي موضوع اين بخش که منطبق با دسته سوم ماده 2 آيين نامه مي باشند : شش ماه معاف موقت
ج) ساير بيماريهاي موضوع اين بخش که منطبق با دسته چهارم ماده 2 آيين نامه مي باشند : معاف دائم

[ultimate_fancytext strings_textspeed=”35″ strings_backspeed=”0″ fancytext_strings=”برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد معافیت پزشکی بیماری های ریه و قفسه صدری همین حالا با مرکز مشاوره تلفنی باران به شماره 70703025 021 تماس حاصل نمایید.” ex_class=”fancyText_Sarbazi”]

با سابقه ترین مرکز مشاوره تلفنی

70703025 021

همین حالا با برترین مشاورین نظام وظیفه تماس بگیر

مرکز مشاوره تلفنی باران 70703025 021

تعداد دیدگاه ها 32 تا
 1. سینا :

  سلام خدمت شما دوست عزیز
  داداش من قفسه سینه برجسته دارم توری ک از زیر پیرن هم معلومه
  وقتی چند دیقه شروع به دویدن میکنم قفسه سینم واقعا بهش فشار میاد و بزرگ تر میشه و از شدت درد به سمت پایین میکشه کتفامو
  آیا از خدمت معاف میشم یا درصدی برام کم میکنن

  1. باران مشاوره :

   سلام. تغيير شكلهاي مادرزادي قفسه صدري مانند سينه فرورفته (سينه قيفي شكل) ، جناغ برجسته يا فقدان عضلات تنفسي :
   الف) همراه با اختلال واضح باليني ( و تأييد پاراكلينيك )در عملكرد قلب (EF کمتر از 50 )يا ريه(FVC کمتر از 40درصد پايه) : معاف دائم
   ب) بدون اختلال تنفسي و قلبي : معاف از خدمات رزمي

 2. Davod :

  سلام ضمن تشکر بابت پاسخگویی،اهل شهرستانم و برای معافیت سینه قیفی اقدام کردم و طبق آزمایش، fvc من ۳۰ درصد بود.کمیسیون منو ارجاع داد به بیمارستانی در تهران‌.میخواستم بدونم این موضوع عادیه؟ در اونجا هم همین ازمایش اسپیرومتری رو میگیرن و اگه تایید بشه معافیتم حتمیه؟

  1. باران مشاوره :

   سلام.در صورتی شرایط که عنوان کردین مجددا احراز گردد معاف دائم خواهید شد.
   تغيير شكلهاي مادرزادي قفسه صدري مانند سينه فرورفته (سينه قيفي شكل) ، جناغ برجسته يا فقدان عضلات تنفسي :
   الف) همراه با اختلال واضح باليني ( و تأييد پاراكلينيك )در عملكرد قلب (EF کمتر از 50 )يا ريه(FVC کمتر از 40درصد پايه) : معاف دائم
   ب) بدون اختلال تنفسي و قلبي : معاف از خدمات رزمي

 3. امیر حسین :

  من از همون بدو تولد عفونت ریوی داشتم ..و هنوز تنگی نفس دارم آیا شامل معافیت دائم میشود ؟؟

  1. باران مشاوره :

   سلام.در کل بیماریهایی که مزمن هستن و به درمان واکنش نشان نمیدهند و اینکه گذشت زمان روی آن تاثیری نمی گذارد شامل معافیت دائم می باشد.در صورتی که که تنگی نفس شما با (FEV1) کمتر از 50 درصد باشد در بند الف سایر بیماریها شامل معافیت از خدمات رزمی می باشد.

 4. Ami :

  ممکنه شورای پزشکی به آزمایشات بیمارستان بسنده نکنه و خواستار آزمایشات بیشتر بشه؟

  1. باران مشاوره :

   سلام
   اگر نیار بدونه بله می تونه هر ازمایشی رو درخواست بده

 5. Ami :

  برای معافیت با قفسه سینه قیفی شکل، ممکنه عکس سی تی اسکن هم بخوان؟

  1. باران مشاوره :

   سلام.در این بیماری بیشتر عملکرد قلب و ریه مدنظر هست ولی درصورت نیاز برای بررسی های بیشتر هرنوع آزمایشی که به تشخیص میزان دقیق بیماری تون کمک میکنه از شما اخذ خواهد شد.

 6. Ami :

  معاف شدن با قفسه سینه فرورفته، ربطی به اندازه‌ی عمق این قوس در سینه داره؟

  1. باران مشاوره :

   سلام.خیر. تغيير شكلهاي مادرزادي قفسه صدري مانند سينه فرورفته (سينه قيفي شكل) ، جناغ برجسته يا فقدان عضلات تنفسي :
   الف) همراه با اختلال واضح باليني ( و تأييد پاراكلينيك )در عملكرد قلب (EF کمتر از 50 )يا ريه(FVC کمتر از 40درصد پايه) : معاف دائم
   ب) بدون اختلال تنفسي و قلبي : معاف از خدمات رزمي

 7. علی :

  سلام‌خسته‌نباشید‌من‌شورا پان‌سینوزیت‌واسم‌نوشته معافیت داره؟؟ عکس‌سرم رونشون‌دادم کل‌سینوس هام درگیره

  1. باران مشاوره :

   سلام
   تومورهاي بيني و سينوسها (يكطرفه يا دو طرفه) :
   الف) بدخيم : معاف دائم
   ب) خوش خيم : معاف از خدما ت رزمي

 8. ناشناس :

  سلام وقتتون بخیر ، سابقه کیست هیداتیک ریه و همچنین دوبار عمل جراحی کیست هیداتیک در زمان نوجوانی دارم ، درواقع لوب سمت چپی ریه ام دوبار (در سال های متفاوت) جراحی شده ، در حال حاضر دانشجوام ، آیا امکان معافیت دایم حین تحصیل وجود دارد ؟ باتشکر .

  1. باران مشاوره :

   سلام
   بيماريهاي عفوني (ميكروبي، انگلي ، قارچي) :
   الف)مزمن و عود کننده با سه نوبت يا بيشتردر هر يک از اعضاء ذيل :كليه ، لگنچه، حالب ، مثانه ، بيضه ها ، مجاري ادرار و پروستات: معاف دائم

   توضیحات بند (3) جزء (الف) :در موارد حاد به استناد جزء (ب) بند سایر بیماری ها شش ماه معاف موقت در نظر گرفته شود.

   ب) اپيديديميت و پروستاتيت مزمن : معاف از خدمات رزمي

 9. خاطره :

  پسر من قفسه سینه صدری داشت و امسال جراحی کرد. داخل بدنش میله فلزی (بار) گذاشتن و تا سه سال باید بمونه. آیا شامل معافیت میشه؟

  1. باران مشاوره :

   سلام
   تغيير شكلهاي مادرزادي قفسه صدري مانند سينه فرورفته (سينه قيفي شكل) ، جناغ برجسته يا فقدان عضلات تنفسي :
   الف) همراه با اختلال واضح باليني ( و تأييد پاراكلينيك )در عملكرد قلب (EF کمتر از 50 )يا ريه(FVC کمتر از 40درصد پايه) : معاف دائم
   ب) بدون اختلال تنفسي و قلبي : معاف از خدمات رزمي

 10. حسین :

  سلام وقت بخیر
  من فرورفتگی قفسه سینه دارم و الان دانشجو هستم.
  میخواستم بدونم الان میتونم پیگیرش بشم و معافیت بگیرم یا باید از دانشگاه فارغ از تحصیل بشم بعد؟
  حین تحصیل میشه معافیت گرفت؟

  1. باران مشاوره :

   سلام
   طبق آیین نامه پزشکی مدرک تحصیلی در این معافیت تاثیری نداره و میتونی حین تحصیل درخواست بدی ولی بعضا پیش اومده که پلیس بعلاوه 10 گفتن باید صبر کنی درست تموم شه بنابراین حتما به خودشون مراجعه کن

 11. مجتبی :

  سلام من فرورفتگی قفسه سینه دارم؛ میخواستم ببینم اگه معاف دائم نشدم و برگه اعزام به خدمتم صادر شد،میتونم مثل بقیه که غیبت دارن نرم؟

  1. باران مشاوره :

   بله غیبت می خوری منتها بعد از یک سال غیبت قانونا حق دارن دستگیرت کنن.

 12. نیما :

  سلام خسته نباشید من دوستم مشکل قفسه صدری داره به قلبش فشار میاره چند روزی هم در بیمارستان ارتش بستری شد بازم درد میکنه قلبش رفته دکتر گفت قلب باز گفته برو توراکس رفته بیمارستان محلاتی سپاه تبریز دکتر سی تی اسکن گرفته گفته باید عمل شی به قلبت فشار میاد .احتمال معافیتش چقده با مدارک کامل پزشکی چطوری میتونه معاف شع؟

  1. باران مشاوره :

   سلام نیما جان
   مرسی که انقدر دوست با مرام و پیگیری هستی
   تغيير شكلهاي مادرزادي قفسه صدري مانند سينه فرورفته (سينه قيفي شكل) ، جناغ برجسته يا فقدان عضلات تنفسي :
   الف) همراه با اختلال واضح باليني ( و تأييد پاراكلينيك )در عملكرد قلب (EF کمتر از 50 )يا ريه(FVC کمتر از 40درصد پايه) : معاف دائم
   ب) بدون اختلال تنفسي و قلبي : معاف از خدمات رزمي

 13. فراز :

  من پنوموتوراکس خودبه خودی دارم که برای هر ریه یک بار پیش اومده. دفترچه معافیت پزشکی نوشته که دوبار پنومتوتوراکس معافیت دائم داره منتها این دوبار باید برای یک ریه پیش بیاد یا اینکه دوبار در کل منظور هست؟

  1. باران مشاوره :

   پنوموتوراکس اگه تکرار شونده و خود به خودی باشه معافیت دائم داره باید بیش تر از یک بار تایید بشه.

   1. پیروز :

    سلام، من هم پنوموتراکس خودبه خودی دوبار برام اتقاق افتاده، آیا امکانش هست معافیت رو ندن؟

    1. باران مشاوره :

     پیروز جان برای تخمین نوع معافیتت نیاز به اطلاعت بیشتری داریم

 14. حمیدرضا حیدری :

  سلام — من برجستگی قفسه سینه دارم و استخوان های پایین جناق سینم انگار بد رشد کردنه دستم رو که میزارم روش مشخصه و زمانی فعالیت ورزشی انجام میدم مثلا ۱۰۰ متر می دوم نفسم می گیره و همزمان کتف چپم میاد بدرد یا دندون هام تیر میکشن بعضی وقت ها هم زیر دنده هام درد میگیره که نمی تونم حرکت کنم — با چنین شرایطی می تونم معاف بشم

  1. باران مشاوره :

   حمیدرضا وضعیت معافیت شما بستگی به وخامت عارضه از دید کمیسیون داره و واقعا حتی نمیشه تخمین زد شانس معافیتت رو

 15. محسن محمدی :

  من آسم و فرورفتگی قفسه سینه دارم و fev1 بنده در معاینه کلینیک نظام وظیفه ۵۲ شده آیا معافیت دائم میشم یا برای ۲ درصد معاف نمیشم؟؟

  1. باران مشاوره :

   آقا محسن اصلا قابل پیشبینی نیست.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: