کد مراکز آموزشی سربازی

نام و کد مراکز آموزشی خدمت سربازی به همراه آدرس

260 168,400

کد مراکز آموزشی سربازی و اعزام به خدمت در واقع مشخصه محل خدمت سربازی است. زمانی که مشمول دفترچه اعزام به خدمت سربازی را ارسال می کند پس از مدتی برایش تاریخ اعزام به خدمت سربازی مشخص می شود. تقریبا یک هفته قبل از تاریخ اعزام به خدمت کد محل آموزشی مشمول مشخص می شود. در واقع نام محل خدمت سربازی مشخص نیست و فقط یک عدد دو رقمی یا سه رقمی نشانه محل اعزام به خدمت فرد است.

کد مراکز آموزشی چیست؟

در کشور ما گذراندن خدمت سربازی زیر نظر چهار ارگان نظامی یعنی ارتش، سپاه، نیروی انتظامی و وزارت دفاع صورت می گیرد. هر یک از این ارگان های نظامی نیز در سطح کشور دارای پادگان ها و مراکزی می باشند. با توجه به اینکه تمامی سربازها باید در ابتدا ۲ ماه آموزشی را سپری کنند پس باید در محل های مناسب شرایط آموزش سربازها فراهم باشد. در واقع هر پادگان در سیستم نظامی کشور دارای یک کد می باشد که بیانگر محل و نام آن پادگان می باشد. که همان کد محل آموزشی به حساب می آید.

باران
با سابقه ترین مرکز مشاوره تلفنی
برای اطلاع از آخرین قوانین و شرایط کد مراکز آموزشی سربازی و ارتباط با مشاور می توانید از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۷۰۷۰۳۰۲۵ ۰۲۱ تماس حاصل نمایید.
همه روزه به جز روز های تعطیل، پاسخگویی از ساعت ۹ صبح الی ۵ عصر
شاید شما هم با اطلاع قوانین بتوانید معافیت بگیرید

نحوه اطلاع از محل خدمت سربازی

زمانی که مشمول به خدمت سربازی فراخوانده می شود، نمی داند که محل خدمت سربازیش کجاست. بسیاری از مشمولین به دنبال راهی هستند تا بفهمند محل خدمت سربازیشان در کدام یک از ارگان های نظامی ارتش، سپاه، نیروی انتظامی و یا وزارت دفاع است. همانگونه که گفته شد زمان فراخوان به خدمت سربازی کد محل آموزشی مشخص می شود. با توجه به محل آموزش مشخص می شود که خدمت سربازی فرد نیز در کدام یک از ارگان ها می باشد. به عنوان مثال اگر فردی محل آموزشی وی در یکی از پادگان های نیروی زمینی ارتش باشد، پس تمام مدت خدمت سربازی وی در یکی از پادگان ها یا مراکز نیروی زمینی ارتش خواهد بود.

@Vazifeh_News عضویت در کانال و گروه تلگرامی نظام وظیفه باران مشاوره

انواع مراکز آموزشی

همانگونه که می دانید گذراندن خدمت سربازی زیر نظر ستاد کل نیروهای مسلح و نیروی دفاعی کشور انجام می شود. نیروی دفاعی متشکل از ارتش، سپاه، نیروی انتظامی و وزرات دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح است. هر یک از این نیرو ها به منظور آموزش سربازان در سطح کشور دارای پادگان هایی هستند. این پادگان ها علاوه بر انجام امور نظامی به محلی برای برگذاری دوره آموزش سربازان تبدیل شده اند. با توجه به نقش هر یک از این چهار نیرو در کشور، نحوه سپری کردن خدمت سربازی در هر کدام متفاوت است.

کد مراکز آموزشی خدمت سربازی به همراه آدرس

بسیاری از مشمولان می خواهند با استفاده از کد مرکز آموزشی، اطلاعات بیشتری مثل آدرس و … را در مورد آن مرکز داشته باشند. جداول زیر شامل بخشی از کد مراکز آمزوشی سپاه، کد مراکز آموزشی ارتش، کد مراکز آموزشی نیروی انتظامی می باشد.

کدنام محل خدمتارگان خدمتینوع ارگاناستانشهرتوضیحات
۰۱ولیعصرنیروی انتظامیآذربایجان شرقیتبریزپشت پمپ بنزین ائل گولی اتوبان شهید کسائی
۰۲قدسنیروی انتظامیآذربایجان شرقیسعید آبادمختصات: N37.953889, E46.583056
۰۳ارومیهارتشنیرو زمینیآذربایجان غربیارومیه
۰۴محمد رسول‌اللهنیروی انتظامیخراسان جنوبیبیرجندبا پادگان ۰۴ بیرجند اشتباه نشود. مرزبانی
جاده بیرجند زاهدان - ۱۸ کیلومتری بیرجند

N32.792011, E59.380452
۰۵کرمانارتشنیرو زمینیکرمانکرمان
۰۶مالک اشترنیروی انتظامیمرکزیاراککیلومتر ۴ جاده خمین - بعد از شهرک دانشگاهی.
N34.048666, E49.812350
۰۷شهید بهشتینیروی انتظامیاصفهاناصفهانکمربندی شرق اصفهان- ادامه روشن دشت - نرسیده به شهرک حاج میرزایی
N32.595822, E51.785045
۱۰شهید درویشنیروی انتظامیخوزستاناهوازکیلومتر ۱۵ جاده ماهشهر بعد از پلس راه
N31.257055, E48.835607
۱۱شهید دستغیبنیروی انتظامیفارسجهرممختصات: N28.495833, E53.542500
۱۲شهید ادیبینیروی انتظامیمازندرانمرزن آبادیک کیلومتر بالاتر از سه راه مرزن آباد
N36.453889, E51.287778
۱۳شهید بیگلرینیروی انتظامیاردبیلمشکین شهرمشگین شهر - خیابان امام خمینی
N38.394167, E47.671944
۱۴شهید مدنینیروی انتظامیاردبیلاصلاندوزمختصات: N39.393056, E47.427500
۱۶ولیعصرنیروی انتظامیسیستان و بلوچستانزابلمختصات: N31.042500, E61.507500
۱۷شهید دورانارتشنیروی هواییفارسشیراز
۱۹بندرعباسارتشنیروی هواییهرمزگانبندرعباس
۲۰دانشگاه هوایی ستاری ارتشنیروی هواییتهرانتهرانشمشیری آذری
۲۱شهید نوژهارتشنیروی هواییهمدانهمدانقرارگاه پدافند خاتم‌الانبیا همدان - پایگاه شکاری
مختصات: N35.199737, E48.677627
۲۶عجب شیرآذربایجان شرقی
۲۷مرکز آموزش وظیفه و شهدای میدان تیر سمنانارتشپدافند هواییسمنانسمنانپدافند هوایی سمنان (پدافند قرارگاه خاتم‌الانبیاء آجا)
شهر سمنان میدان استاندارد به سمت جاده سرکویر ۳۳ کیلومتر به سمت حسینیان
۲۸بابلسرارتشپدافند هواییمازندرانبابلسر پدافند هوایی
(پدافند قرارگاه خاتم‌الانبیاء آجا)
۲۹سردرودارتشنیروی هواییآذربایجان شرقیسردرود تبریز(پدافند قرارگاه خاتم‌الانبیاء آجا)
۳۱هاشم‌آبادارتشپدافند هوائیاصفهاننایین
هاشم‌آباد
جاده نایین اصفهان فاصله از نایین ۳۵ کیلومتر مابین دو روستای دلگشا و وج
(پدافند قرارگاه خاتم‌الانبیاء آجا)

N32.743333, E52.763333
۳۲تهرانارتشپدافند هوائیتهرانتهرانتهرانسر (پدافند قرارگاه خاتم‌الانبیاء آجا)
۳۳عجب شیرارتشنیرو زمینیآذربایجان شرقیعجب شیرمرکز آموزش انفرادی
۳۴شهدای اتش نشاننیروی انتظامینیروی مقاومتالبرزکرجکرج کمالشهر (پشت اتش نشانی)
۳۵شهدای وظیفهارتشنیرو زمینیتهرانتهرانمعروف به ۰۱
N35.684167, E51.498056
۳۶شهید انشاییارتشنیروی زمینیتهرانتهرانمعروف به ۰۲
N35.526150, E51.008405
۳۷شهید شعبان برخورداریارتشنیروی زمینیآذربایجان شرقیبیرجندمعروف به ۰۳
۳۸امام رضاارتشنیروی زمینیخراسان جنوبیکرمانمعروف به ۰۴
جاده بیرجند خوسف - ۱۸ کیلومتری بیرجند (۱۰ کیلومتری خوسف)
N32.850278, E58.976667
۳۹شهید اشرف گنجویارتشنیروی زمینیکرمانکرمانمعروف به ۰۵
انتهای بلوار شهید صیاد شیرازی - محله سرآسیاب

N30.288056, E57.163611
۴۰شهید سیدقنبر ترابیارتشنیروی زمینیفارسکازرونمعروف به ۰۷
کازرون - بلوار امام حسین - نرسیده به میدان امام حسین - روبروی پمپ بنزین
۴۱شهید ابراهیم نوریارتشنیروی زمینیسیستان و بلوچستانخاشمعروف به ۰۸
جاده خاش زاهدان - ۵ کیلومتر بعد از میدان ورودی شهر
۴۲هوابرد شیرازارتشنیروی زمینیفارسشیرازچهارراه هوابرد و بنفشه در شیراز
یا منطقه سیاخ دارنگون (جاده شیراز - کازرون)
۴۴هوابرد شیرازارتشنیروی زمینیفارسشیرازچهارراه هوابرد و بنفشه در شیراز
یا منطقه سیاخ دارنگون (جاده شیراز - کازرون)

کدنام محل خدمتارگان خدمتینوع ارگاناستانشهرتوضیحات
۴۵مراغهارتشنیروی زمینیآذربایجان شرقیمراغهN37.346111, E46.164722
۴۶شهرضاارتشنیروی زمینیاصفهانشهرضاگروه ۲۲ توپخانه
N31.938889, E51.820833
۴۷توپخانه ۳۳ارتشنیروی زمینیتهرانپرندکگروه ۳۳ توپخانه
۴۹قزوینارتشنیروی زمینیقزوینقزوینلشکر ۱۶ زرهی
N36.288611, E50.028056
۵۲شهید حسن آبشناسانارتشنیروی زمینیتهرانپرندک
۵۳دوآبارتشنیروی زمینیمازندراندوآبلشکر ۳۰ (در این پادگان دوره آموزشی برگزار نمی‌شود)
۵۴چهل دخترارتشنیروی زمینیسمنانچهل دختر شاهرودلشکر ۵۸(ظاهراً این پادگان صرفاً برای یگان تخصیص داده شده و آموزشی نیست)
N36.710278, E55.301944
۵۶امام قلیارتشنیروی زمینیخراسان رضویقوچانN37.400556, E58.517778
۵۷کرمانشاهارتشنیروی زمینیکرمانشاهکرمانشاهلشکر ۸۱ زرهی
۵۹شهدای کرمانشاهسپاهنیروی زمینیکرمانشاهکرمانشاهرزم مقدماتی نزسا
N34.484838, E47.005529
۶۲شهید هاشمی نژادسپاهنیرو زمینیخراسان شمالیشیروانجاده قوچان شیروان - ۶ کیلومتری میدان معلم شیروان - ۱۰ کیلومتر به سمت شمال
البته این پادگان با نام شهید بهشتی نیز شناخته می‌شود.

(ظاهراً با کد ۶۵ یکی می‌باشد)
۶۴نبی اکرمسپاهنیرو زمینییزدمیبدمیبد - جاده ندوشن - بعد از کارخانه قند - ۱۰ کیلومتر به سمت راست
N32.246389, E53.872222
۶۵شهید بهشتینیروی مقاومتخراسان شمالیشیروان(ظاهراً با کد ۶۲ یکی می‌باشد)
۶۸بوشهرارتشنیروی هواییبوشهربوشهر
۷۰کرمانسپاهنیروی زمینیکرمانکرمان
۷۱امام رضا (ع)سپاهنیروی زمینیفارسکازروناین پادگان دوره آموزشی ندارد.
۷۲شهید ثابت خواهسپاهنیروی زمینیکرمانشاهگیلان غربN34.109444, E46.037222
۷۳شهید قاضیسپاهنیروی زمینیآذربایجان شرقیتبریزN37.943261, E46.025696
۷۴ولیعصر (عج)سپاهنیروی زمینیفارسآباده
۷۵شهدا جوادنیاوزارت دفاعقزوینقزوینجاده آبیک قزوین - ۷KM بعد از خروجی طالقان به سمت قزوین (۱۲ کیلومتر از آبیک به سمت قزوین) - ۲.۵KM به جهت شمال
تنها مرکز آموزش وزارت دفاع N36.135086, E50.427545
۷۶تبریزنیروی انتظامیآذربایجان شرقیتبریز
۷۷کرمانهواپیماییکرمانکرمان
۷۸خاتمسپاهنیروی هوایییزد خاتم
۸۰سپاهستاد مشترک
۸۱مرودشتسپاهفارسمرودشتیا نیروی هوایی ارتش مهرآباد
۸۲احمد بن موسی (ع)سپاهنیروی دریاییفارسمرودشت
۸۳مالک اشترسپاهنیروی زمینیآذربایجان غربیارومیه
۸۵کوهکارتشنیروی زمینیتهرانکوهکمیدان رسالت - خیابان نیروی دریایی
۸۶کهریزکارتشدژبانیتهرانکهریزکجاده قدیم تهران قم - مابین شهر کهریزک و بهشت زهرا (معروف به دژبان مرکز) متعلق به سماجا
۸۷خاتمی یزدسپاهنیروی مقاومتیزدیزدیزد، کیلومتر ۲۲ جاده خضرآباد. همان کد ۲۲۳ می‌باشد.
۸۸اردکانسپاهنیروی هوائییزداردکان
۸۹شهید کچوییقوه قضائیهسازمان زندانهاالبرزکرجتنها پادگان آموزشی سربازهای زندان
۹۱امام سجادسپاهنیروی زمینیفارساقلید
۹۴ولیعصرسپاهنیروی زمینیمازندرانساری
۱۰۱شهید باکریسپاهنیروی زمینیخوزستاندزفول۱۵ کیلومتری شمال دزفول (ظاهراً با کد ۲۶۵ یکی می‌باشد)

کدنام محل خدمتارگان خدمتینوع ارگاناستانشهرتوضیحات
۱۰۵المهدیسپاهنیروی زمینیمازندرانبابلروستای خوشرود - ده بند پی غربی (فاصله از بابل حدود ۲۰ کیلومتر)
۱۰۶جهرمنیروی انتظامیفارسجهرم
۱۱۴شکاری تبریزارتشنیروی هواییآذربایجان شرقیتبریزپایگاه دوم شکاری
۱۱۵شهید وحدتی فرارتشنیروی هواییخوزستاندزفول(این کد و ۱۷۵ ظاهراً یکی هستند) - پایگاه چهارم شکاری دزفول
۱۱۹سیرجانارتشنیروی دریاییکرمانسیرجان
۱۲۳شهید هاشمی نژادسپاهنیروی زمینیخراسان رضوینیشابور(ظاهراً با کد ۲۳ یکی می‌باشد)
(به کد ۶۲ شیروان منتقل شده است)
۱۲۸شهید بابایی اصفهانارتشنیروی هواییاصفهاناصفهانبزرگراه فرودگاه (شهید اردستانی) پایگاه هشتم شکاری اصفهان - فاصله تا ترمینال کاوه ۱۶ کیلومتر (ظاهراً با کد ۱۴۸ یکی می‌باشد)
۱۳۵شهید قدوسیسپاهنیروی زمینییزدیزد
۱۴۱شهید حبیب‌اللهیسپاهنیرو زمینیخوزستاناهواز
۱۵۹شیرازیگان ویژهفارسشیرازاحتمالاً همان پادگان شهیدسرلشکر ایرج رستمی
واقع در خیابان ابریشمی شیراز
N29.632778, E52.545556
۱۶۴پدافند بهبهانارتشنیروی هواییخوزستانبهبهانظاهراً با پدافند هوایی امیدیه ادغام شده و امیدیه مرکز آموزشی جدید شده‌است.
۱۷۴پدافند شیرازارتشنیروی هواییفارسشیراز(پدافند قرارگاه خاتم‌الانبیاء آجا)
۱۷۵شهید وحدتی فرارتشنیروی هواییخوزستاندزفول(این کد و ۱۱۵ ظاهراً یکی هستند) - پایگاه چهارم شکاری دزفول
۱۷۶امام حسینارتشنیروی هواییتهرانتهران
۱۸۱نیروی هوایی مشهدارتشنیروی هواییخراسان رضویمشهد
۱۸۲شهید خضراییارتشنیروی هواییتهرانتهرانمرکز آموزشی نیروی هوایی تهران (خیابان دماوند)
۱۸۵کرمانشاهسپاهنیرو زمینیکرمانشاهکرمانشاهشهید همت روانسر (کد ۱۸۵: نیروی زمینی سپاه شهدای کرمانشاه)
۱۸۹نیروی هوایی شیرازارتشنیروی هواییفارسشیراز
۲۰۰شهید قاسمیاننیروی انتظامیمازندرانقائم شهرشیرگاه - زیرآب
۲۰۶قلعه مرغیهواپیماییتهرانتهران
۲۱۵شهید پازوکیسپاهنیرو زمینیتهرانپیشوالشکر ۲۷ افسریه
۲۲۳خاتمیسپاهنیرو زمینییزدخاتمهمان کد ۸۷ می‌باشد.
۲۲۶مازادروز تقسیم مشخص می‌شود.
۲۳۱بندر انزلیارتشنیرو دریاییگیلانبندر انزلی
۲۳۲زاهداننیرو انتظامییگان ویژهسیستان و بلوچستانزاهدان
۲۳۳لشگرک تهرانارتشنیروی زمینیتهرانتهرانتکاور
۲۳۴شهید نامجوارتشنیروی دریاییگیلانحسن رودجاده رشت انزلی - حسن رود - روبروی رستوران امیرسالار
۲۳۵لشگرک تهرانارتشنیروی زمینیتهرانلواساناتجاده لواسانات آموزش تکاور
۲۳۸یگان ویژه مشهدنیرو انتظامییگان ویژهخراسان رضویمشهدکوهسنگی رضا شهر
۲۵۶شهید مدرسسپاهنیروی زمینیالبرزکرجکرج - کیلومتر ۲۸ اتوبان تهران - شهرک خاتم الانیبا - بعد از پل فردیس کرج - جنب پارک جهان نما[۷]N35.776667, E51.047222
۲۶۱مازندراننیرو انتظامیمازندرانساریفرماندهی انتظامی - (ساری - خیابان ارتش - جنب دادسرای عمومی انقلاب)
۲۶۵باکری دزفولسپاهنیروی زمینیخوزستاندزفول(ظاهراً با کد ۱۰۱ یکی می‌باشد)
۲۷۰قزویننیرو انتظامییگان ویژهقزوین
۲۷۷یگان امداد فاتبنیروی انتظامییگان امدادتهرانتهرانتهران خیابان شریعتی خیابان معلم مرودشت جنوبی
۲۸۸عاشوراارتشنیروی انتظامیآذربایجان شرقیتبریز
۲۹۱امام علیسپاهنیرو زمینیاصفهانمبارکهاین کد مرکز آموزشی سپاه صاحب الزمان می‌باشد.
۲۹۶قمر بنی هاشمسپاهنیرو زمینیچهار محال و بختیاریشهرکردتیپ ۴۴
۳۰۱زنجانسپاهنیرو زمینیزنجانزنجان
۳۱۱گلستانسپاهیا سپاه یزد
۳۳۵ارتش تهرانارتشنیرو زمینیلشکر ۵۷ - پشت نظام وظیفه تهران
۴۲۵شهید رجایینیروی انتظامیکرمانشاهکرمانشاهسراب نیلوفر (فاصله از کرمانشاه ۲۰ کیلومتر)[۸]

 

با سابقه ترین مرکز مشاوره تلفنی

۷۰۷۰۳۰۲۵ ۰۲۱

همین حالا با برترین مشاورین نظام وظیفه تماس بگیر

مرکز مشاوره تلفنی باران 70703025 021

تعداد دیدگاه ها 260 تا
 1. Prvane :

  سلام
  میخام زنگ بزنم
  پادگان ها تا چه ساعتی پاسخگو هستند؟

  1. باران مشاوره :

   هر پادگانی قوانین خاص خودش رو داره مشخص نیست

 2. هدیه :

  سلام پادگان هرچی تماس میگیرم جواب نمیدن روز خاصی داره؟ یا کلا جواب نمیدن؟

  1. باران مشاوره :

   کلا پادگان ها خیلی اوپراتور برای پاسخ تماس دادن ندارن و از طرفی با توجه به حجم سربازها و تماس ها عملا نمی تونن جواب بدن نگران نباشید باید صبر کنید خود سرباز زنگ بزنه

 3. علی :

  باران جان میشه عشقم بشی😍

  1. باران مشاوره :

   چرا نمیشه ناصر جان، فقط اسم من باران نیست. باران مشاوره اسن مجموعه ای هست تو صنعت مشاوره فعاله و متشکل از تعدادی خانم و اقا هست.

 4. رزالین :

  سلام یکم اردیبهشت ۱۴۰۰ تاریخ اعزام بود و از وقتی رفته نتونستم تماس برقرار کنم. منم خیلی نگران و دلتنگم. چطور میتونم به پادگان حضرت امیر اسلام شهر زنگ بزنم؟ ولی اگر زنگ هم بزنم اطلاعات خاصی ندارم فقط میتونم اسمشو بگم.
  در مورد مرخصی شرایطشون چجوریه؟ برای لیسانس. اونجاهم نیروی هوایی هست. خلاصه که هر چقدر میتونین لطفا راهنماییم کنین. مرسی

  1. باران مشاوره :

   شماره تلفن پادگان ها یلی سخت گیر میاد و اگه هم پیدا کنید خیلی سخت معمولا جواب داده میشه. معمولا تو روز های اول هنوز کارت تلفن نگرفتن، یا صف تلفن طولانی و … هست و معمولا جای نگرانی نداره تا یک هفته زنگ نزنن.
   چون اموزشی خورده به کرونا معمولا مرخصی نمیدن.

 5. سمیه ایرجی :

  سلام برادرم ا اردیبهشت اعزام شده،پادگان کرمانشاه.هیچ خبری ازش نیست.چرا تدابیری برای تماس با سربازان اندیشیده نمیشه.اجازه بدن یکبار با خونوادشون تماس بگیرن.از نگرانی داریم میمیریم

  1. باران مشاوره :

   معمولا روزای اول کارت تلفن سخت گیر میاد درست توزیع نمیشه، صف تلفن شلوغه و بچه ها خسته هستن و خودشون حوصله صف وایسادن ندارن و …، تا یک هفته زنگ نزنن خیلی جای نگرانی نداره.

 6. حدیث :

  سلام پادگان ثابت خواه شماره تلفنش چنده سربازم زنگ زده اما من میخام بهش زنگ برنم

  1. باران مشاوره :

   شماره تلفن ها رو نداریم

 7. یاسر :

  سلام وقت بخیر من یگان خدمتیم افتاده پادگان شهید رجایی کرمانشاه که مزربانی هستش ۱/۵ اعزام میشم با مدرک لیسانس خودمم اهل سنندجم سوالم اینه که اگه قبل از اینکه اعزام بشم از طرف فرمانده کل مرزبانی استان کردستان نامه ببرم که بعد از آموزشی یگانم بیوفته ستاد مرزبانی سنندج کارساز هستش یا هرجور که خودشون بخوان تقسیم میکنن؟ ببخشید سوالم طولانی شد تشکر

  1. باران مشاوره :

   شما در جاهایی تقسیم می شوید که مربوط به مرزبانی باشد.

 8. مينا :

  سلام میخواستم بپرسم مرزبانى اعزام ١ تیر مدت آموزشى چقد است ؟؟؟

  1. باران مشاوره :

   مینا خانم احتمالا ۴۵ روز است.

 9. محمد :

  سلام خیلی ممنون مشاور سایتتون عالیه من میخوام آدرس دقیق آموزشگاه شهید مدنی رو چون من از مسیر جلفا میان اصلاندوز میخوام بدونم داخل شهره یا اصرافشه

  1. باران مشاوره :

   محمد جان تعداد پادگان ها بسیار زیاد است و باران مشاوره آدرس ها را ندارد.

 10. فاطمه :

  سلام. وقتتون به خیر. برادر من علاقه داره در ارتش خدمت سربازیشو لنجام بده. آیا راهی هست که در ارتش خدمت کنه؟

  1. باران مشاوره :

   فاطمه خانم ایشان می تواند از ارتش پذیرش بگیرد. باید حضوری مراجعه کند شرایط خدمت در ارتش را جویا شود.

 11. مریم :

  سلام سرباز ما یک تیرماه اعزام شد اصلاندوز، فقط یکبار تماس گرفت و گفت به احتمال زیاد میافته مرز.
  الان چند روزه زنگ نزده. چطور میتونیم تماس بگیریم؟ و راهی هست که بعد از دوره آموزشی بیافته شهر خودمون؟

  1. باران مشاوره :

   مریم خانم معمولا تا یک هفته اول ممکن است سربازان نتوانند تماس تلفنی بگیرند.
   احتمالا به دلیل کرونا محدودیت هایی برای صف های تماس تلفنی ایجاد کرده باشند. نگران نباشید.

 12. سعید :

  سلام
  من اموزیشم ۱۳۹۹/۴/۱ هستش
  حالا ایا دوره اموزشیم یک ماهه؟

  سوال دوم
  من ۶ سال بسیج فعال مدرسه دارم
  ایا کسری بهم میدن؟
  شنیدم که میگن مدرسه تاثیری نداره

  و یکسال هم مسئول تایید صلاحیت بسیج در مدرسه بودم
  برای اینم کسری میدن یا نه؟

  در صورت کسری هر کدام تا چند روز یا چند ماه وکسری میدن؟

  1. باران مشاوره :

   آقا سعید به احتمال ۹۹ درصد اموزشی شما فشرده باشد اما ممکن است نمقر آموزش بیشتر از یک ماه شما را نگه دارند مثلا ۵ هفته.

   اگر فعال باشد کسری می دهند.

   مدت کسری شما بستگی به ساعات فعالیت و … در بسیج دارد. معمولا سالی یک ماه می دهند.

 13. Faraz :

  سلام خسته نباشید ببخشید من چطوری میتونم بفهمم پادگان های نیرو هوایی در شهر اصفهان کجاست و ادرس پیدا کنم

  1. ایمان :

   سلام داداش سرچ کنید در گوگل نیروی هوایی اصفهان برات میاره یا در گوگل مپ البته در این صفحه هم زده کدام شهر ها نیرو هوایی دارن

  2. محمود خان :

   سلام
   ۱۴۰۰/۰۳/۰۱ اعزام میشم
   میخاستم بدونم آموزشی کجا میوفتم
   درخواست پذیرش نیروی انتظامی دادم
   ساکن کرجم

   1. باران مشاوره :

    اینکه کجا می افتی تا سه روز ثبل خدمت ممکنه مشخص نشه

    1. مریم :

     سلام وقتتون بخیر…
     من چجوری میتونم شمارع پادگانو پیداکنم تماس بگیرم بانامزدم؟
     مشکلی پیش نمیاد خودم زنگ بزنم؟
     لطفا جواب بدید☹️
     برای آموزشی افتاده نیروی انتظامی پردیس تهران

     1. باران مشاوره :

      ببین شماره پادگان ها رو ما نداریم. چون جای نظامی محسوب میشه تو ۱۱۸ هم ثبت نشده. چاره ای جز انتظار نداری

 14. حدیثه :

  سلام چجوری میشه زنگ بزنیم ب پادگان؟؟؟ اموزشی افتاده ارتش شیراز فک کنم هواایی هم باشه

  1. باران مشاوره :

   حدیثه خانم یکی دو روز بعد از اعزام خودشان تماس می گیرند.

 15. اسفندیار :

  خسته نباشید
  یه دنیا ممنونم از پاسخگوییتون
  میشه لطفا راهنماییم کنید چطور میتونم با پادگان تماس بگیرم و سراغ سربازمو بگیرم😞دلواپسیم
  با کجا باید تماس بگیریم؟پادگان خاتمی یزد هستنو

 16. اسفندیار :

  یکم خرداد اعزام شده،گفتن این دوره ۱ ماهه است یعنی بابت تعطیلات رسمی هیچ مرخصی داده نمیشه؟ما نگرانشیم حتی تماس هم نگرفته….تماس گرفتن اونجا انقدر سخته؟؟؟

  1. باران مشاوره :

   معمولا در دو روز اول سربازان اجازه تلفن زدن ندارند. اموزشی خرداد ماه فشرده هست و مرخصی نمی دهند.

 17. بیژن :

  سلام دوستان برادر من دیروز پنج شنبه ۹۹/۳/۱اعزام شده به مرزن اباد هیچ خبری ازشون نداریم که بعد تحویل لباس برمیگردن یا نگهشون میدارن لطفا اگه اطلاع دارین پاسخ بدین. باتشکر

  1. باران مشاوره :

   بیژن جان در یکی دو روز اول معمولا سربازان به سختی می توانند با خانواده ارتباط بر قرار کنند.

 18. امیرحسین :

  سلام وقت بخیر
  اینجور که پرسیدم تا آخر برج ۶ ، هرماه اعزام به خدمت خواهیم داش . با این شرایط دوره اموزشی مثل اردیبهشت ماه، یک ماهه خواهد بود یا نه؟؟ مسیولین نظام وظیفه شهر ما از دادن پاسخ به این سوال امتناع می ورزند . ممنون

  1. باران مشاوره :

   خبر بعد از خرداد ظاهرا اموزشی ها به روال قبلی باز می گردند.

 19. ارزو :

  سلام،ببخشید الان تو این وضعیت کرونا، بازم اموزشی مرزبانی سه ماه هست؟

  1. باران مشاوره :

   آرزو خانم اعزامی های اردیبهشت ۳۰ یا ۴۵ روزه در مرزبنی خدمت می کنند. مطمین نیستیم ۳۰ روز است یا ۴۵ روز.

 20. سجاد :

  با سلام و خسته نباشید
  من متاهلم و یک فرزنددختر هم دارم میخواستم بدونم ساعت خدمت وجوداره یا اینکه صب تا شب وشب تا صب توپادگانیم ؟؟؟؟
  یعنی ممکنه شبا بیام منزل خودم؟

  1. باران مشاوره :

   اد جان این موارد در اختیار فرمانده پادگان است در کل با متاهل ها همکاری بیشتری می کنند.

 21. ستاره :

  ۱اردیبهشت ۹۹اعزام شده صفر ۱تهران ارتش نیرو زمینی. فوق لیسانسه هستش فقط میدونم صفر ۱تهران. پادگان زنگ میزنم میگن با بدونی کدوم گردان الان من چکار کنم

  1. باران مشاوره :

   اگر کدملی ایشان را دارید به وظیفه عمومی مراجعه کنید. شاید کمکتان کنند.

 22. سرباز :

  سلام روز اول دوره اموزشی مگه لباس ها رو تحویل نمیدن بعد میگن برید فردا یا پس فردا بیاید سرباز ما دیروز رفت داخل خبری ازش نیست

  1. باران مشاوره :

   این دوره آموزشی فشرده است و این موارد در اختیار فرمانده پادگان است.

 23. مهسا :

  همسرم نیروی دریاییه ایا شرایطی هست ک افراد متاهل بتونن تغییر یگان بدن برای رفتن به محل سکونت همسرشون

  1. باران مشاوره :

   مهسا خانم پادگان ایشان شاید عوض بشود اما ایشان سرباز نیروی دریایی خواهند ماند

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اطلاعات تماس

تلفن تماس تهران: 70703025
تلفن تماس کشوری: 70703025 021
close-link
اطلاعات تماس
error: